Table of Contents

  Octrooien

   

  Europees octrooien

  Aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen 

  Beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

  Aanvraag tot statutenwijziging van octrooien en beschermingscertificaten

  Erkende octrooigemachtigden

  Vrije dienstverrichters

  Inschrijving van groepen van gemachtigden

  Belgisch kwekersrecht

  Merken, tekeningen en modellen

  De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom is geen ontvangstkantoor voor de registratie van merken, tekeningen en modellen. Aanvragen tot bescherming van deze rechten moeten worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten, namelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) voor de Benelux.

  Benelux-depot tekening of model (BOIP)

  Benelux merk - Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

  Laatst bijgewerkt
  2 april 2024