Table of Contents

  Visual Patlib-centra - A member of the PATLIB network of IP support centresPATLIB (PATent LIBraries) is een Europees netwerk van octrooi-informatiecentra, die werden opgericht door het Europees Octrooibureau. Elke staat die lid uitmaakt van het Europees Octrooiverdrag, telt een of meerdere PATLIB-centra. In België vormen de centra een netwerk dat informatie verstrekt over een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. Elk van deze centra wordt vertegenwoordigd door een gekwalificeerd en ervaren team van deskundigen, die in staat zijn om praktische hulp te bieden bij een breed scala aan vragen op het gebied van intellectuele eigendom, die u zowel als particulier, dan wel als kmo kunt benaderen.

  Naast octrooi-informatie bieden deze centra ook andere diensten aan (bv. technologisch advies, ondersteuning bij de realisatie van projecten, enz.). Een gedetailleerd overzicht van welke diensten de Belgische PATLIB-centra aanbieden en over welke expertise ze per intellectueel eigendomsrecht beschikken, vindt u op de webpagina “Directory of patent information centres (PATLIB)” van het EPO.

  Naast de PATLIB-centra is er nog een netwerk waar kmo's die behoefte hebben aan gratis en gepersonaliseerd advies terecht kunnen: dat van de Octrooicellen die werden opgericht in verschillende sectoren.

  De complete lijst
  met erkende Octrooicellen
  raadplegen

  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2024