Seminaries van de DIE

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) organiseert regelmatig seminaries over de diverse aspecten van de bescherming van de intellectuele eigendom: rechtsleer, wetgeving en regelgeving, administratieve procedures en het gebruik van de zeer gedetailleerde economische, juridische en wetenschappelijke informatie die beschikbaar is in de databanken over industriële eigendom.

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom werkt hiervoor nauw samen met andere regionale en internationale organisaties die actief zijn op het vlak van de intellectuele eigendom: het Europees Octrooibureau (EPO), de World Intellectual Property Organisation (WIPO), het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), enz.

Opleidingen binnen het domein “intellectuele rechten”

Verschillende Belgische universiteiten organiseren gespecialiseerde opleidingen in intellectuele rechten.

Het vak “intellectuele eigendom” wordt onderwezen binnen de rechtenfaculteiten van de meeste Belgische universiteiten. Bepaalde universiteiten bieden daarna zelfs de mogelijkheid van een gespecialiseerde opleiding in intellectuele rechten (ManaMa of Master na Master in de Vlaamse Gemeenschap, DEA (Diplôme d’Etudes approfondies) of aanvullende masteropleiding in de Franse Gemeenschap).

Er worden ook lessen in intellectuele eigendom gegeven in de faculteiten Wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, enz. aan de meeste Belgische universiteiten.

Daarnaast bieden ook onafhankelijke businessscholen of centra voor innovatiemanagement en economie opleidingen in intellectuele eigendom aan:

  • Ingenieursvereniging ie-net vzw – Desguinlei 214, 2018 Antwerpen – André Clerix (andre.clerix@imec.be), expertgroep Intellectuele Eigendom, Europees octrooirecht en octrooipraktijk, Belgisch octrooirecht en octrooipraktijk, Handhaving Intellectuele rechten, Beheer van Intellectuele Rechten, licenties en overdracht van technologie.
Laatst bijgewerkt
22 februari 2024