Onderwijs en opleidingen in intellectuele eigendom

Seminaries van de DIE

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) organiseert regelmatig seminaries over de diverse aspecten van de bescherming van intellectuele eigendom: doctrine, wetgeving en regelgeving, administratieve procedures en de gebruiksmogelijkheden van de zeer gedetailleerde economische, juridische en wetenschappelijke informatie die beschikbaar is in databanken over industriële eigendom.

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom werkt hiervoor nauw samen met andere regionale en internationale organisaties die actief zijn in het domein van de intellectuele eigendom: het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organisation (WIPO), het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), enz.

De organisatie van deze seminaries wordt steeds aangekondigd in deze rubriek van de website van de DIE. Indien u aan een seminarie wenst deel te nemen, bezorg dan uw contactgegevens aan de DIE met het inschrijvingsformulier voor het betreffende seminarie.

Academische opleidingen

Het vak ‘intellectuele eigendom’ wordt onderwezen binnen de opleiding rechten van de meeste Belgische universiteiten. Enkele universiteiten bieden daarna de mogelijkheid van een gespecialiseerde opleiding in intellectuele rechten (manama of master na master – in het Franstalig landsgedeelte: DEA of DES).

Daarnaast worden ook opleidingen aangeboden door zelfstandige instituten of centra voor innovatie- en economisch management, zoals:

  • Technologisch Instituut vzw - Ingenieurshuis KVIV - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen; Leo Ryckeboer - leoryckeboer@skynet.be; Gestion de la propriété intellectuelle, licences et transfert de technologie ; 10 dagen

Ten slotte bieden de meeste Belgische universiteiten ook opleidingen over intellectuele rechten aan in de faculteiten wetenschappen, ingenieurs, bio-ingenieurs, enz.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018