Instellingen en actoren in de intellectuele eigendom – Praktische informatie