Het intellectuele eigendomsrecht is een vrij gespecialiseerde materie. De succesvolle bescherming van uw creatie kan afhankelijk zijn van talrijke praktische en juridische zaken. Bovendien moet u voor sommige rechten van intellectuele eigendom formaliteiten vervullen in België of in het buitenland, om bescherming te kunnen verkrijgen. Zichzelf verdedigen tegen een beschuldiging door een derde van vervalsing is bovendien geen sinecure.

In veel gevallen is het dus raadzaam om een beroep te doen op een specialist in deze materie. Dat kan een expert zijn in auteurs-, merken-, octrooi- of een van de andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet altijd eenvoudig om te weten op wie u in eerste instantie een beroep moet doen. Een aantal overheidsinstanties, zoals de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, informeren u ook graag over de mogelijkheden die u worden aangeboden, maar de uiteindelijke beslissing moet u zelf nemen. Dat is afhankelijk van de aard van het advies dat u wenst. Voor het voeren van procedures voor een rechtbank, moet u een advocaat onder de arm nemen, terwijl u bijvoorbeeld voor het indienen van een Europese octrooiaanvraag beter een erkend gemachtigde kunt inschakelen.

Al deze personen – merken- of octrooigemachtigden, of in die materie gespecialiseerde advocaten – kunnen u nuttig advies verstrekken, u bijstaan bij het indienen van aanvragen en de opvolging ervan; of u adviseren wanneer u actie onderneemt om uw intellectuele eigendomsrechten te doen naleven.

U kunt de namen van gespecialiseerde advocaten verkrijgen bij de ordes van advocaten (zie de rubriek “nuttige links” onderaan deze pagina).

In de sector van het octrooirecht is het vaak aangewezen om een beroep te doen op een erkende octrooigemachtigde.

Voor het aanvragen van merken en modellen kunt u – er bestaat geen verplichting – een beroep doen op een merken- of modellengemachtigde, of op een advocaat die diensten verleent met betrekking tot de bescherming van merken en modellen.

Op www.bmm.be vindt u de namen van kantoren van gemachtigden die lid zijn van de Benelux-vereniging voor Merken- en Modellenrecht. De gemachtigden die erkend zijn om op te treden voor het Europees merkenbureau (EUIPO) vindt u op de website van het EUIPO.

Laatst bijgewerkt
22 maart 2024