Het intellectuele eigendomsrecht is een vrij gespecialiseerde materie. Er kunnen niet alleen allerlei praktische en juridische vragen opduiken die van belang zijn voor de succesvolle bescherming van uw creatie; voor het verkrijgen van bescherming vereisen sommige van deze rechten bovendien dat men in België en/of in het buitenland formaliteiten vervult. Of u krijgt misschien zelf te maken met een aantijging van een derde die beweert dat u inbreuk op zijn of haar intellectuele rechten pleegt.

In veel gevallen zal het dus raadzaam zijn om beroep te doen op een specialist in deze materie. Soms zal die zelf gespecialiseerd zijn in auteurs-, merken-, octrooi- of één van de andere intellectuele rechten.

Het is niet altijd eenvoudig te weten op wie u nu best eerst een beroep doet. Een aantal overheidsinstanties, zoals ook de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, zijn dan ook graag bereid u gratis te informeren over de mogelijkheden maar de uiteindelijke beslissing zult u zelf moeten nemen. Dat zal ondermeer afhankelijk zijn van de aard van het advies dat u wenst. Voor het voeren van procedures voor een rechtbank moet u een advocaat onder de arm nemen terwijl men bijvoorbeeld voor het indienen van een Europese octrooiaanvraag een erkend gemachtigde kan inschakelen.

Al deze personen - merken- of octrooigemachtigden of een in die materies gespecialiseerd advocaat - kunnen u nuttig advies verstrekken, u bijstaan bij het indienen van aanvragen en de opvolging ervan of u adviseren of optreden bij het doen naleven van uw intellectuele eigendomsrechten.

Bij heel wat ordes van advocaten kunt u de namen van gespecialiseerde advocaten bekomen.

In de sector van het octrooirecht zal het vaak aangewezen zijn om beroep te doen op een officieel erkende octrooigemachtigde.

Voor het aanvragen van merken en modellen kunt u – er bestaat geen verplichting – een beroep doen op een merken- of modellengemachtigde. Deze titel vereist op zich geen bijzondere erkenning en u kunt deze personen of kantoren dan ook gewoon vinden in bijvoorbeeld de Gouden Gids. Ook advocaten verlenen diensten met betrekking tot bescherming door merken en modellen.

Op www.bmm.be vindt u de namen van kantoren van gemachtigden die lid zijn van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht. De gemachtigden die erkend zijn om op te treden voor het Europees merkenbureau (BHIM) vindt u op zijn website.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019