Table of Contents

  Het Overlegcomité voor collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en voor audiovisuele aangelegenheden heeft een tweevoudige opdracht:

  • enerzijds wordt in dit comité het overleg georganiseerd in het kader van de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen van wettelijke bepalingen over het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten;
  • anderzijds vindt er ook overleg plaats tussen de bij de audiovisuele sector betrokken milieus, over de toepassing van de bepalingen van het auteursrecht en de naburige rechten op audiovisuele werken.

  Dit Overlegcomité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de minister en is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • beheersvennootschappen die gemachtigd zijn hun activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen;
  • organisaties die de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van audiovisuele werken of omroeporganisaties vertegenwoordigen;
  • organisaties die de debiteuren van de rechten vertegenwoordigen;
  • organisaties die de consumenten vertegenwoordigen;
  • het Instituut der bedrijfsrevisoren;
  • de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen.
    
  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2021