Het beroep van octrooigemachtigde wordt verder gereglementeerd bij wet van 8 juli 2018. De nieuwe wet vult het bestaande reglementaire kader aan – dat zich vooral toespitst op de toegang tot het beroep – en bevat drie speerpunten:

  • de verfijning van de controle op de toegang tot het beroep van octrooigemachtigde in België voor de octrooigemachtigden die in andere EU-lidstaten zijn gevestigd en zich in België beroepen op de het vrij verkeer van diensten;
  • de oprichting van een Instituut voor Octrooigemachtigden, waar alle octrooigemachtigden actief in België lid van zullen zijn, en dat zal instaan voor de vertegenwoordiging van de beroepsgroep, de handhaving van de deontologische regels en de organisatie van een permanente vorming;
  • de bescherming van de titel van “octrooigemachtigde”, de instelling van een beroepsgeheim en de toekenning van een mogelijkheid voor octrooigemachtigden om in een octrooigeschil ter zitting de technische of juridische aspecten van een octrooidossier toe te lichten.

De wet van 8 juli 2018, inclusief de oprichting van het Instituut voor Octrooigemachtigden, behoeft verdere uitvoeringsmaatregelen en treedt gefaseerd in werking. De eerste fase is van start gegaan op 1 december 2020. U vindt hierover meer informatie in de informatiebrief van 10 november 2020 (PDF, 776.61 KB).

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024