Inzake uitvindingsoctrooien is, in principe, niemand verplicht zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) te laten vertegenwoordigen. Maar indien men beroep wenst te doen (of moet doen) op een tussenpersoon, dan moet dit een erkend gemachtigde zijn (of een gelijkgesteld persoon, b.v. een advocaat). Bij de Dienst wordt een register bijgehouden waarin de erkende gemachtigden ingeschreven zijn.

Voor de erkenning van gemachtigden en het organiseren van de examens hiervoor is een Commissie tot erkenning van gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien opgericht. Deze Commissie heeft ook als taak de minister advies te verlenen over de door hem te nemen beslissingen tot inschrijving en doorhaling in het register van erkende gemachtigden.

De Commissie bestaat uit twee afdelingen, één voor de Nederlandse taal en één voor de Franse en Duitse taal (één lid van de Franse afdeling moet een voldoende kennis van het Duits bezitten).

De leden van deze afdelingen worden door de minister benoemd onder de personen die op het vlak van de industriële eigendom, inzonderheid, van de uitvindingsoctrooien, bijzonder deskundig zijn. Vier leden van elke afdeling moeten in het register van erkende gemachtigden zijn ingeschreven.

Het secretariaat van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien wordt waargenomen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Meer informatie over het register van de erkende gemachtigden en over de inschrijving in dit register.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019