Creaties die gedaan worden in dienstverband enerzijds en op bestelling anderzijds, betreffen twee zeer onderscheiden situaties ook al zijn de oplossingen soms gelijklopend. In het eerste geval wordt de creatie immers gedaan in een situatie van afhankelijkheid – een werknemer staat in dienst en werkt in opdracht van zijn werkgever - terwijl in het tweede geval de creatie wordt gerealiseerd door iemand (een persoon, een designbureau, …) die een onafhankelijke positie inneemt ten aanzien van de persoon die de opdracht of bestelling plaatste.

De Belgische wetten over intellectuele rechten hebben voor de beide situaties soms een afzonderlijke regeling voorzien die van recht tot recht verschillend is. Staat er niets in de wet, dan is het raadzaam om de eigendom van het recht op de creatie bij overeenkomst te regelen. Duidelijke schriftelijke afspraken zijn in deze materie van eigendomsrechten overigens ten stelligste aan te bevelen.        

In het algemeen mag men er van uitgaan dat dezelfde regels gelden voor werknemers en ambtenaren.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019