Table of Contents

  In opdracht van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en de FOD Economie onderzochten de Katholieke Universiteit Leuven en onderzoeksbureau IDEA Consult de kenmerken van ondernemingen die een bescherming van hun intellectuele eigendom aanvragen.

  Methodologie

  In deze studie werden de octrooien, merken, modellen en tekeningen en het kwekersrecht van 15.193 Belgische ondernemingen onderzocht voor de periode 2010-2019. Samen hebben ze 82.190 intellectuele-eigendomsrechten (IER) geregistreerd, met een gemiddelde van 5,4 per onderneming. Die kenmerken van bedrijven met IER werden vervolgens vergeleken met 47.4315 bedrijven zonder IER. Zowel de gemiddelde als de samengestelde groei, maar ook de productiviteit van de bedrijven werden onderzocht.

  Resultaten van de studie

  Uit de studie is gebleken dat de ondernemingen die IER aanvragen worden gekenmerkt door:

  1. Hun leeftijd: hoe hoger de leeftijd van de onderneming, hoe groter het aantal en het bereik (verschillende soorten) van IER;
  2. Hun omvang: Kmo’s hebben gemiddeld genomen minder IER (90 % van de kmo’s met 1 IER);
  3. Hun productiviteit: meer IER geeft een hogere productiviteit;
  4. Hun activiteit: meer IER voor bedrijven uit de groot- en detailhandel;

  Daarnaast hebben ondernemingen met IER een hogere groei in tewerkstelling en een hogere productiviteit (bruto toegevoegde waarde van een bedrijf per werknemer)

  De samengestelde groeivoet van bedrijven met IER is 2,5 % hoger dan bij controlebedrijven zonder IER. Bij kmo’s bedraagt dat 0,4 %.

  Wat de productiviteit betreft is er gemiddeld gezien een hogere productiviteit bij bedrijven met IER, al zijn er wel verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte en soort van IE-rechten. Zo is de productiviteit bij bedrijven met IER bijvoorbeeld 13,9 % hoger dan bij controlebedrijven zonder IER. Tegelijk is de productiviteit van grotere bedrijven hoger dan bedrijven zonder IER, maar enkel voor bedrijven die zowel octrooien als merken bezitten.

  Raadpleeg de studie en het algemeen overzicht

  Voorstelling van de econometrische analyse

  Op 26 april 2022 heeft de FOD Economie een webinar georganiseerd om de econometrische analyse voor te stellen en te debatteren over het onderwerp.

  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2024