Elke houder van intellectuele-eigendomsrechten heeft er belang bij dat de rechten waarvan hij houder is, worden gerespecteerd.

Gerechtelijke procedures kunnen echter duur zijn en lang aanslepen. De keuze voor alternatieve geschillenregeling (ADR) kan in dat geval verschillende voordelen bieden voor de partijen, zoals de snelheid en de lagere kosten van de procedure die minder conflictgericht is.

In dat kader ontwikkelde de FOD Economie een praktische gids voor alternatieve geschillenbeslechting in intellectuele eigendomskwesties.

De gids is dus een tool waarmee gebruikers die ADR’s willen gebruiken, kunnen bepalen of het mogelijk is om een beroep doen op ADR, wat de beste methode is, welke stappen ze moeten zetten enz.

In de gids vindt u:

  • een zeer uitgebreide inventaris van alle soorten ADR’s, die van toepassing zijn op geschillen over intellectuele eigendom,
  • een presentatie van de voor-en nadelen van elk van die ADR’s,
  • een vergelijking tussen de verschillende ADR’s,
  • een beschrijving van instanties die ADR in intellectuele-eigendomszaken aanbieden met standaardclausules ontwikkeld door die instanties.

Voorstelling van de gids (webinar)

Op 02 juni 2022 organiseerde de FOD Economie een webinar om de gids voor te stellen aan de geïnteresseerden. Dat webinar is online beschikbaar.

Heeft u suggesties om de gids te verbeteren? Wilt u onze aandacht vestigen op een of ander aspect behandeld door de gids? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2023