Namaak

Voelt u zich als consument of handelaar gedupeerd door producten die volgens u niet conform zijn met wat u van een authentiek kwaliteitsproduct mag verwachten, en vermoedt u namaak?

Bent u houder van een intellectueel eigendomsrecht en voelt u zich benadeeld door een inbreuk hierop?

Intellectuele eigendomsrechten

Eerst een belangrijke verduidelijking: de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is op het gebied van namaak slechts bevoegd voor aantastingen van een intellectueel eigendomsrecht. Dit begrip reikt verder dan een eenvoudige vervalsing of namaak. Het houdt een bescherming in door een officieel organisme; met name een intellectuele eigendomstitel zoals een octrooi, een merk, een tekening of een model, maar het kan ook gaan om een auteursrecht. Elk voorval wordt geval per geval onderzocht.

Wilt u meer informatie over de aard van deze bescherming, contacteer dan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie).

Intellectuele eigendomsrechten zijn voor ondernemingen, universiteiten en consumenten niet meer weg te denken uit het economische leven. Consumenten gebruiken elke dag producten, diensten of processen, die door een of meer intellectuele eigendomsrechten beschermd worden. Van draagbare telefoons over muziek, meubels, huishoudelijke apparaten, televisie, boeken, films, speelgoed, computers, wagens, levensmiddelen tot dranken: intellectuele eigendom maakt deel uit van uw dagelijks leven.

Wie contacteren als u nagemaakte producten hebt verworven?

De Algemene Directie Economische Inspectie behandelt uw klacht, indien ze betrekking heeft op fraude die vastgesteld werd op de Belgische binnenlandse markt.

Enkele voorbeelden:

Controles aan de grenzen van de Europese Unie blijven de bevoegdheid van de Douane (Centrale Administratie der Douane en Accijnzen - FOD Financiën). De Douane is bevoegd om goederen te controleren aan de toegangspunten van de Europese Unie:

  • zee-, rivier- en luchthavens;
  • wegen;
  • postpakketten.

Laatst bijgewerkt
26 september 2023