Het is uiteraard beter om te vermijden dat namaak op de Belgische of Europese markt terechtkomt. Hiertoe kent de Europese douaneverordening specifieke bevoegdheden toe aan de douaneautoriteiten zodat die kunnen optreden wanneer zij namaakgoederen aantreffen aan de grenzen van de Europese Unie (in België, bv. de haven van Antwerpen of de luchthaven van Zaventem).

Douaneautoriteiten kunnen op eigen initiatief of op vraag van de houder van het intellectuele eigendomsrecht goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, aan de grens blokkeren. Hierna kan de houder van het intellectuele eigendomsrecht een gerechtelijke procedure opstarten om te laten vaststellen dat het inderdaad namaak betreft.

Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met de bevoegde Administratie der Douane en Accijnzen.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2023