De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie). De DIE maakt deel uit van de Algemene Directie Economische Reglementering. De dienst is bevoegd voor alle zaken met betrekking tot intellectuele eigendom in België.

Opdrachten

De DIE is belast met de bescherming van de intellectuele eigendom in België. Bijgevolg is deze dienst belast met het afleveren en beheren van Belgische titels van intellectuele eigendom, met de sensibilisering van gebruikers, de voorbereiding van wetteksten, het adviseren van de overheden en met de internationale vertegenwoordiging van België.

Bij de DIE kunnen aanvragen worden ingediend voor Belgische octrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen en kwekerscertificaten.

De DIE verleent zelf de Belgische octrooien, Belgische aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten. Het volgt ook de instandhouding ervan op.

Naast de administratieve werkzaamheden heeft de DIE ook een belangrijke informatie- en sensibiliseringsopdracht. De website van de DIE biedt een uitgebreide verzameling octrooidocumenten en kwekerscertificaten ter inzage van het publiek.

De DIE neemt daarenboven ook actief deel aan het ontwerp en de aanpassing van de Belgische wetgeving, van Europese en internationale wetten, overeenkomsten en uitvoeringsbesluiten betreffende de intellectuele eigendom.

Diensten

De Diensten Juridische en Internationale Zaken (Industriële eigendom en Auteursrechten en Naburige rechten) zijn verantwoordelijk voor het uitwerken en aanpassen van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van respectievelijk industriële eigendom en auteursrechten en naburige rechten, met name aan de ontwikkelingen in het Europese en internationale recht. Zij vertegenwoordigen België in de intergouvernementele organisaties die bevoegdheden hebben op het gebied van intellectuele eigendom: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Communautair Bureau voor Plantenrassen, het Europees Octrooibureau, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten en de Wereldhandelsorganisatie. Daarnaast nemen zij ook het secretariaat waar van advies- en beslissingsorganen binnen het domein van intellectuele eigendom en verstrekken zij adviezen over de draagwijdte van de regelgeving over intellectuele eigendom.

De Dienst Productie is belast met de aflevering en publicatie van industriële eigendomsrechten voor het Belgische grondgebied.

De Dienst Financiën & Informatie is belast met het beheer van de procedure- en instandhoudingstaksen van de industriële eigendomstitels die door de DIE worden beheerd. Deze staat ook in voor het informeren van het grote publiek over intellectuele eigendom en het promoten ervan bij doelgroepen zoals kmo's, onderzoekscentra en universiteiten.

BE-Benelux Patent Platform

Het Benelux Patent Platform is een grootschalig project dat door de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) geïmplementeerd wordt op het gebied van octrooien. Het bestaat uit een reeks IT-tools en een infrastructuur die de behandeling en opvolging ondersteunen van elke belangrijke stap in de levenscyclus van octrooien.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Laatst bijgewerkt
23 februari 2021