Tekeningen en modellen

Het uiterlijk van een product speelt een strategische rol voor de ontwerper. Tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument wellicht het meest esthetische kiezen.

Daarom kiezen veel ondernemingen en ontwerpers ervoor om het uiterlijk van hun producten te beschermen door ze als tekening of model te registreren.

Het tekeningen- of modellenrecht kent aan de houder exclusieve rechten toe op dit uiterlijk van producten.

De bescherming van een tekening of model kan men voor het Belgisch grondgebied bekomen door het aanvragen van een Benelux tekening- of modelrecht (geldig op het grondgebied van de drie Benelux landen: België, Nederland en Luxemburg) bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Deze bescherming wordt geregeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024