Table of Contents

  Leer Belmed kennen

  De naam “Belmed” is de samentrekking van “Bel” voor “Belgische/belge” en “med” voor “mediatie/médiation”.

  Wat is Belmed?

  Via het onlineplatform Belmed kan een onafhankelijke bemiddelaar geschillen regelen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling, buiten de rechtbank om en langs het internet.

  Op de pagina "een bemiddelingsaanvraag indienen" kan je gratis een account aanmaken om een bemiddelingsaanvraag te verzenden. De eventuele kostprijs van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. Zelfs betalend blijft een bemiddeling vaak goedkoper dan een rechtszaak!

  Voor welke geschillen kan Belmed WEL gebruikt worden?

  • Verkoop van consumptiegoederen (meubilair, huishoudtoestellen, nieuwe technologieën, tweedehandsvoertuigen,…);
  • Aanbod van diensten aan de consument (verzekeringen, bank, bouw, energie, reizen,…);
  • Grensoverschrijdende geschillen tussen een consument die in de Europese Unie woont en een onderneming die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • Handelsgeschillen tussen ondernemingen.

  Voor welke geschillen kan Belmed NIET gebruikt worden?

  • Niet-handelsgerelateerde geschillen (zoals geschillen met de fiscus, geschillen over sociale wetten,…);
  • Geschillen tussen particulieren. 

  Toetredingsvoorwaarden

  • U moet 18 jaar zijn.
  • Voor de indiening van de aanvraag moet u contact opgenomen hebben met de tegenpartij en gepoogd hebben het geschil op te lossen.
  • U mag de zaak niet bij een rechtbank aanhangig gemaakt hebben. Mocht dit echter toch het geval zijn dan kunt u aan de rechter een opschorting vragen om te trachten de zaak in der minne te regelen.
  • U bent rechtstreeks betrokken in de zaak of u vertegenwoordigt iemand die rechtstreeks betrokken is.
  • U moet te goeder trouw handelen en positief ingesteld zijn om een oplossing in der minne te willen vinden.

  Enkele voorbeelden

  b2c (tussen een professioneel en een consument)

  • Ondanks het voorleggen van bewijsstukken van mijn betaling, krijg ik een aanmaning tot betaling van mijn energieleverancier.
  • Ik woon in Amsterdam en ondanks verschillende herinneringen, zijn mijn boeken, besteld bij een uitgever in Antwerpen, nog altijd niet geleverd.
  • Ik heb een tweedehandsauto gekocht bij een professioneel die weigert me ook maar enige garantie toe te kennen.

  b2b (tussen professionelen)

  • Ik ben aannemer en ik heb bouwmaterialen besteld voor een huis. Ik heb die nog altijd niet gekregen, hoewel ik een voorschot betaald heb.
  • Ik heb als detailhandelaar in kleding een probleem met een van mijn leveranciers. De lentecollectie is nog altijd niet geleverd en de seizoenverkoop is al gestart.
  • Ik heb onlangs een zaak overgenomen. Nu is de overlater zelf een nieuwe zaak begonnen en doet hij mij oneerlijke concurrentie aan.

  Wat zijn de voordelen van een minnelijke schikking?

  De Europese Commissie liet een statistische studie uitvoeren bij verschillende juridische experts in 26 lidstaten. Daaruit bleek dat bemiddeling de duur en de kosten van een geschil fors vermindert. Hoe hoger het slaagpercentage van de bemiddeling, hoe minder lang het duurt en hoe minder het kost om het geschil op te lossen.

  Bespaart tijd en geld

  Volgens de studie kan een bemiddeling in België met een slaagpercentage van 75 % een besparing van ongeveer 330 dagen en 5.000 euro per geschil opleveren. Zelfs met een slaagpercentage van 19 % kan bemiddeling de oplossing van een probleem versnellen en de kosten binnen de perken houden.

  Uit de studie blijkt ook dat een rechtszaak in de Europese Unie gemiddeld 10.449 euro kost, tegenover 2.497 euro voor een bemiddeling. In geval van een geslaagde bemiddeling kunnen Europese burgers zo meer dan 7.500 euro per geschil besparen.

  Een onderbenutte optie

  Er wordt nog te weinig gebruikgemaakt van minnelijke schikkingen. Hoewel het bemiddelingspercentage tussen 2013 en 2015 met 17 % is gestegen, blijft bemiddeling nog te veel beperkt tot familieaangelegenheden. Dat kan veel beter, want voor 86 % van de handelsgeschillen is minder dan 20 uur bemiddeling nodig, een pak minder dan de duur van een rechtszaak.

  Volgens de Bemiddelingsbarometer, die de Federale Bemiddelingscommissie in 2018 opstelde in samenwerking met b-Mediation en de Universiteit Gent, duurt een bemiddeling bij burgerlijke en handelszaken gemiddeld 45 dagen. Het slaagpercentage ligt daarbij tussen 60 % en 75 % en de procedure kost in totaal gemiddeld 3.000 euro. Bij een rechtszaak over een geschil van 200.000 euro kan de duur oplopen tot 525 dagen en de kosten tot wel 16.000 euro.

  Als u al een rechtszaak bent begonnen, weet dan dat u de rechter steeds kunt vragen om de procedure op te schorten zodat u kunt proberen om het geschil minnelijk te regelen.

  Laatst bijgewerkt
  31 januari 2022