Table of Contents

  Lezen

  Lees de algemene voorwaarden VOORALEER u een contract ondertekent : u hebt het recht de tijd te nemen om die te lezen alvorens u uw beslissing neemt ! Lees ook de kleine lettertekens !

  Bestek

  Vraag verschillende bestekken voordat u besluit tot het aankopen van een product of een dienstprestatie. 

  Verzuim niet te vermelden dat u een gratis bestek wenst, want een vakman kan al kosten aanrekenen voor het eenvoudig opmaken van een bestek.

  Voorbeeldbrieven

  Enkele voorbeeldbrieven om de andere partij te informeren over het probleem en wat u als oplossing voorstelt:

  Na contact te hebben genomen met de andere partij (consument of handelaar) om het probleem voor te leggen is het steeds aangewezen om dit contact schriftelijk te bevestigen (gewone brief en/of aangetekende brief met ontvangstmelding).

  Hier volgen enkele voorbeeldformuleringen die u in grote lijnen kunt overnemen in uw brief. U hoeft enkel ons fictieve voorbeeld aan te passen aan uw situatie: u kunt de blauwe inhoud naar eigen goeddunken wijzigen.

  Ingebrekestelling

  Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.).

  Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de boodschap heeft ontvangen.

  Er zijn twee manieren om de ingebrekestelling aangetekend te versturen:

  • via een klassieke postzending;
  • via e-mail.

  De aangetekende zending via e-mail is rechtsgeldig indien ze gebeurt via een gekwalificeerde dienstverlener van elektronische aangetekende zendingen. Dienstverleners kunnen door de FOD Economie gekwalificeerd worden indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Meer informatie over de kwalificatie.

  Raadpleeg de lijst met gekwalificeerde dienstverleners (PDF, 138.76 KB), meer bepaald onder de kolom “elektronische aangetekende bezorging”, om een elektronische aangetekende zending te versturen.

  Laatst bijgewerkt
  8 juni 2021