""

Momenteel wordt de Europese Unie geconfronteerd met een groot tekort aan ICT-professionelen. In België maken vrouwen 50,7 % van de bevolking uit, maar slechts 19,6 % van hen werkt als specialist in de ICT-sectoren.

Tegen 2030 zal de Belgische arbeidsmarkt 500.000 profielen nodig hebben met gemiddelde tot specialistische digitale vaardigheden. Om die doelstelling te bereiken, hebben de federale en regionale overheden in 2021 de “Women in Digital”-strategie ingevoerd.

Die gezamenlijke strategie is gebaseerd op vijf strategische doelstellingen om bestaande vooroordelen en structurele obstakels voor de participatie van vrouwen in de digitale wereld te bestrijden.

Ter gelegenheid van de “International Girls in ICT Day” op 25 april, start de FOD Economie een informatiecampagne op sociale media en op haar website. Elke dag wordt een van de strategische doelstellingen van “Women in Digital” toegelicht om zo iedereen bewust te maken van het tekort aan meisjes en vrouwen in het ICT-onderwijs en --sector en van het belang van digitale vaardigheden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Bekijk de YouTube-video’s over de strategische doelstellingen van “Women in Digital”.

Raadpleeg ook het platform “Be Digital Together”. U ontdekt er relevante en interactieve informatie, getuigenissen van vrouwen die werken in de ICT-sector, videoclips en voorbeelden van inclusieve initiatieven.

Laatst bijgewerkt
2 mei 2024