Op deze pagina vindt u 15 verschillende brieven die u na de nodige aanpassingen kan gebruiken om het geschil met uw verkoper te regelen. De modelbrieven zijn thematisch gerangschikt volgens de problematiek waarvoor u een oplossing zoekt. Ze vormen niet meer dan een algemene leidraad. Elk garantiegeschil heeft immers niet alleen algemene maar ook specifieke kenmerken. De modelbrieven moet u dus aanpassen aan de inhoud van uw klacht.

Enige voorkennis van de garantiewet is altijd nuttig bij de regeling van een geschil. Onder de rubriek garantie vindt u enkele algemeenheden over de garantiewet en haar toepassingen. 

Modelbrieven

 1. Garantiegeschil – algemeen model (DOC, 27.5 KB)

 2. Vraag voor een herstelling of vervanging van gebrekkig product binnen de wettelijke garantieperiode  – algemeen (DOC, 25 KB)

 3. Vraag voor een herstelling of vervanging van een gebrekkig product binnen de eerste 6 maanden na levering (DOC, 24.5 KB)

 4. Vraag voor een vervanging of terugbetaling na herhaaldelijke herstellingen (DOC, 23.5 KB)
  Vraag voor een vervanging of terugbetaling indien een herstelling aansleept (DOC, 24 KB)

 5. Vraag voor de herstelling of vervanging van een gebrekkig product binnen de wettelijke garantieperiode – aanrekenen van kosten – vraag voor een kosteloze herstelling of vervanging (DOC, 23.5 KB)

 6. Afwijzing van de terugbetaling onder de vorm van een waardebon (DOC, 23.5 KB)

 7. Vraag voor de herstelling van een gebrekkig geïnstalleerd goed (DOC, 24 KB)

 8. Ingebrekestelling van de verkoper – laatste aanmaning (DOC, 23.5 KB)

 9. Verkoop van goed met contractuele waarborgen – commerciële garantie verkoper/fabrikant -  algemeen (DOC, 25 KB)

 10. Melding van een zichtbaar gebrek kort na de aankoop (DOC, 23.5 KB)

 11. Inroeping van de regeling verborgen gebreken na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn (DOC, 22.5 KB)

 12. Aanvraag voor een alternatieve geschillenoplossing (bemiddeling) (DOC, 23 KB)

 13. Beroep op de rechtsbijstandsverzekeraar contractuele geschillen (DOC, 22.5 KB)

 14. Eenzijdig verzoekschrift aan de vrederechter voor een oproeping in verzoening - garantiegeschil (DOC, 23.5 KB)

Laatst bijgewerkt
23 september 2022