Table of Contents

  Overeenkomsten verkregen door het Belgisch Centrum voor het Beheer van Conflicten (CEBEGECO)

  Geschil betreffende de bouw van een zwembad en de aanleg van de omgeving

  De werf voor de bouw van het zwembad en de aanleg van de omgeving werd stilgelegd door de aannemer, omdat zijn klanten niet tevreden waren over verschillende aspecten van de aanleg (aanleg van een terras + beplanting) : volgens hen stemden die niet overeen met de originele plannen.

  De werken moesten aan het begin van de zomer worden opgeleverd, maar ten gevolge van de onenigheid werden ze opgeschort.

  Om te beschermen wat al gebouwd was en om schade aan het zwembad te voorkomen, moest de werf eind november dringend worden voorbereid op de winter.

  Resultaat

  Dankzij bemiddeling kwam het tot een minnelijk akkoord over het winterklaar maken, over de voortzetting van de werken en over de afwerking.

  Overeenkomsten verkregen door de Verzoeningscommissie Bouw

  • Dakwerken

  Op 10 december 2010 worden door M. dakwerken besteld bij de firma RG, waaronder het afbreken van de bestaande dakbedekking en het plaatsen van een nieuw onderdak, veluxramen, bakgoot, nieuwe pannen en isolatie, en dit voor de som van 10.700 euro. Daarvan werd slechts 5.300 euro betaald wegens gebreken.

  Op 25 oktober 2011 werd bij de Commissie een klacht ingediend tegen de dakwerker voor een reeks gebreken aan de dakbekleding, dakvensters en bakgoot.

  Verzoening

  De zaak werd behandeld op 22 december 2011 en een deskundige werd aangesteld.

  Op 3 januari 2012 schreef de deskundige dat hij wegens omstandigheden de taak niet op zich kon nemen.

  Op 21 januari 2012 werd een nieuwe deskundige aangesteld die een plaatsbezoek vastlegt voor 3 februari 2012. Op de bijeenkomst stelt de deskundige vast dat de bakgoot schuin hangt en niet is afgewerkt. De gevelpannen lopen niet horizontaal en de veluxramen zijn niet juist geplaatst. Na deze vergadering doet de deskundige op 10 februari 2012 een voorstel van verzoening, waarbij de dakwerker volgende werken uitvoer : bakgoot wordt hersteld, de gevelpannen worden herplaatst, de veluxramen worden herplaatst. Na de werken wordt het saldo van 5.400 euro betaald.

  Enkel de bouwheer M. ging akkoord met het voorstel. Na dit voorstel vraagt de dakwerker een supplement van 1.250 euro + btw, waardoor het bedrag van de werken stijgt naar 12.098,61 euro. De bouwheer betwist deze supplementen. Er kan geen akkoord worden bereikt.

  Op 16 april 2012 maakt de deskundige een voorverslag op met de vraag om uiterlijk tegen 11 mei 2012 te reageren. Na de opmerkingen van M. wordt het eindverslag op 20 juni 2012 overgemaakt.

  De deskundige begroot de hertelkosten voor de gebreken op 2.820 euro + btw en een genotsderving op 500 euro. De kosten van de expertise worden op 1.216,98 euro begroot en worden door elk van de partijen voor 50% gedragen.

  • Het leggen van een tegel

  Op 13 augustus 2009 werd tussen mevrouw N. en de firma V. een contract ondertekend voor het verwijderen van de tegelvloer op de gelijkvloerse verdieping en voor het leveren en plaatsen van een traditionele tegelvloer voor een totale prijs van 6.910,56 euro. De werken werden uitgevoerd in december 2009.

  Twee jaar later stelt mevrouw N. vast dat er een scheur is ter hoogte van de voeg van de eerste rij, over de hele lengte van de kamer, langs de muur. Bovendien klinkt de tegelvloer op sommige plaatsen "hol" en trilt hij aanzienlijk als men erop tikt of loopt.

  In zijn brief zegt de aannemer dat de problemen alleen te wijten zijn aan de verzakking van de vloerplaten waarop de vloer van de benedenverdieping rust. Het gaat dus om een gebrek bij de constructie van het gebouw.

  Verzoening

  Op 24 januari 2012 worden de partijen het erover eens om de tussenkomst te vragen van de Verzoeningscommissie Bouw, en ze ondertekenen het bevoegheidsbeding.

  De zaak wordt behandeld tijdens de zitting van 16 februari 2012 van de Commissie, die een expert-tegelzetter aanstelt die op 7 maart 2012 een vergadering organiseert bij mevrouw N.

  De expert stelt voor dat de aannemer de voegen verwijdert en vervangt door soepele grijze "sikaflex"-voegen, en dat hij de losgekomen tegels opnieuw plaatst. De beide partijen zijn tot een akkoord gekomen tijdens de vergadering van 7 maart 2012.

  • Het leggen van een betonnen vloer

  Op 19 september 2011 werd een overeenkomst tussen het vochtbestrijdingsbedrijf A. en de heer en mevrouw M om in de kelder een betonnen vloer aan te brengen voor de prijs van 14.678 euro.

  In november 2011 werden de werken uitgevoerd en gefactureerd. De factuur werd betwist, omdat het gegoten beton een niveauverschil van 5 tot 6 cm had, zodat de vloer niet kon worden geplaatst. Daardoor kon het gebouw ook niet worden verhuurd.

  Hiervoor werd het bedrijf A. op 5 december 2011 in gebreke gesteld en verzocht om de vloer te herstellen. Er ontstond discussie over de herstelwijze : de heer en mevrouw M. wensten dat de betonnen vloer opnieuw zou worden uitgebroken en gegoten, terwijl A. meende dat het volstond om op sommige plaatsen een nieuwe betonplaat boven op de aangebrachte betonplaat te gieten. Zij steunde daarvoor op het WTCB-verslag (Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf).

  Verzoening

  Op 6 maart 2012 werd de klacht via het formulier aanhangig gemaakt door de opdrachtgevers M. De zitting vond plaats op 19 april 2012. Daar werd een deskundige aangesteld die burgerlijk ingenieur bouwkunde is. De expert nam op 2 mei contact op met partijen en organiseerde op 30 mei een plaatsbezoek.

  Hij stelde dat er 2 methodes konden worden gehanteerd : de ene is het injecteren van de betonplaten die op elkaar geplaatst zijn; de andere is het uitbreken en vervangen door een nieuwe betonplaat.

  Tijdens het plaatsbezoek werd en PV van verzoening opgemaakt, waarin staat dat de partijen akkoord gaan om prijsoffertes op te vragen van zowel injectie als vervanging van de platen. In functie van de prijzen en het ongemak zullen de partijen kiezen voor één van beide methodes. Raken ze het niet eens, dan zal de deskundige in hun plaats beslissen.

  Overeenkomsten verkregen door 1 + 1 = 1 au carré

  Een groothandelaar levert aan particulieren een incompatibele verwarmingsketel en brander.

  Het door de partijen bereikte akkoord:

  De groothandelaar levert een verwarmingsketel die compatibel is met de brander die al geleverd werd met een aanzienlijke karting.

  De consumenten nemen de installatie op zich (met uitzondering van een eventuele aanpassing van de aansluiting op de schoorsteen; de kosten daarvan zullen door de groothandelaar gedragen worden).

  Overeenkomst verkregen door Alexandra Boël

  Renovatie van de woning

  Een consument wilde het gekochte gebouw renoveren en een elektricien laten repareren. Als gevolg van meerdere misverstanden had de handelaar de site verlaten zonder deze te voltooien en zijn cliënt weigerde de laatste factuur te betalen.

  Met de tussenkomst van de bevoegde bemiddelaar zijn de partijen overeengekomen vooruitgang te boeken: de handelaar voltooide de site en de eigenaar betaalde het saldo.

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2022