Table of Contents

  Collaboratief recht is een andere vorm van minnelijke geschillenbeslechting, evenals bemiddeling, verzoening en arbitrage. Het is in feite een onderhandeling waarbij de partijen worden bijgestaan door hun advocaten. Deze laatsten hebben een specifiek mandaat om hen bij te staan en te adviseren in een poging om tot een overeenkomst of akkoord te komen. Er is dus geen neutrale derde partij die als bemiddelaar optreedt.

  De advocaten moeten vooraf zijn opgeleid in collaboratief recht.

  Als het proces succesvol is, ondertekenen de partijen een overeenkomst die door de advocaten van de partijen ter goedkeuring aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd. Indien de procedure van collaboratieve onderhandeling niet tot een overeenkomst leidt, kunnen de betrokken advocaten hun cliënten niet langer bijstaan in een procedure voor de rechter.
   

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2019