Table of Contents

  Hieronder staan voorbeelden van overeenkomsten verkregen door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie

  Onterechte afname van een bedrag van 135,67 euro

  Omschrijving van het geschil

  De heer B. meldt dat Belgacom onterecht het bedrag van 135,67 € van zijn rekening genomen heeft door domiciliëring. De operator geeft per mail de vergissing toe en schrijft dat hij terug gaat betalen. Na enkele maanden echter heeft de heer B. dit bedrag nog niet teruggekregen.

  Conclusie

  Ten slotte, een week nadat het dossier is ingediend, bevestigt de heer B. aan de bemiddelingsdienst dat de terugbetaling eindelijk geschied is. Zo heeft men het dossier kunnen afsluiten.

  Afsluiten van diensten ondanks tijdige betaling

  Omschrijving van het geschil

  Op 09/02/2014 kreeg de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via Belmed een klacht van Dhr. C.

  Dhr. C. liet ons weten dat TV-Vlaanderen zijn diensten had afgesloten, hoewel hij toch tijdig zijn betaling had uitgevoerd. TV-Vlaanderen kon de betaling niet onmiddellijk linken aan de klager zijn dossier vermits de betaling werd overgemaakt zonder referentie. TV-Vlaanderen heeft aan de hand van een betaalbewijs de betaling opgezocht en gelinkt aan het dossier. Hiermee werd het signaal ook terug geactiveerd en de afsluitingskost van € 16 werd onmiddellijk gecrediteerd.

  Conclusie

  TV-Vlaanderen heeft aan de hand van een betaalbewijs de betaling opgezocht en gelinkt aan het dossier. Hiermee werd het signaal ook terug geactiveerd en de afsluitingskost van € 16 werd onmiddellijk gecrediteerd.

  Dhr. C. was tevreden over onze bemiddelingsdienst en het dossier werd met een minnelijke schikking afgesloten.

  Ombudsdienst Telecommunicatie - Voorbeelden

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018