Table of Contents

  Hieronder staan voorbeelden van overeenkomsten verkregen door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie

  Onterechte afname van een bedrag van 135,67 euro

  Omschrijving van het geschil

  De heer B. meldt dat Belgacom onterecht het bedrag van 135,67 € van zijn rekening genomen heeft door domiciliëring. De operator geeft per mail de vergissing toe en schrijft dat hij terug gaat betalen. Na enkele maanden echter heeft de heer B. dit bedrag nog niet teruggekregen.

  Conclusie

  Ten slotte, een week nadat het dossier is ingediend, bevestigt de heer B. aan de bemiddelingsdienst dat de terugbetaling eindelijk geschied is. Zo heeft men het dossier kunnen afsluiten.

  Afsluiten van diensten ondanks tijdige betaling

  Omschrijving van het geschil

  Op 09/02/2014 kreeg de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via Belmed een klacht van Dhr. C.

  Dhr. C. liet ons weten dat TV-Vlaanderen zijn diensten had afgesloten, hoewel hij toch tijdig zijn betaling had uitgevoerd. TV-Vlaanderen kon de betaling niet onmiddellijk linken aan de klager zijn dossier vermits de betaling werd overgemaakt zonder referentie. TV-Vlaanderen heeft aan de hand van een betaalbewijs de betaling opgezocht en gelinkt aan het dossier. Hiermee werd het signaal ook terug geactiveerd en de afsluitingskost van € 16 werd onmiddellijk gecrediteerd.

  Conclusie

  TV-Vlaanderen heeft aan de hand van een betaalbewijs de betaling opgezocht en gelinkt aan het dossier. Hiermee werd het signaal ook terug geactiveerd en de afsluitingskost van € 16 werd onmiddellijk gecrediteerd.

  Dhr. C. was tevreden over onze bemiddelingsdienst en het dossier werd met een minnelijke schikking afgesloten.

   

  Een consument betwist domiciliëringen die na opzegging van haar abonnement zijn uitgevoerd

  Omschrijving van het geschil

  Een consument betwist domiciliëringen die na opzegging van haar abonnement zijn uitgevoerd.

  Aangezien haar ex-partner de houder van het abonnement in kwestie was, wenst de klaagster ook terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die sinds 2016 via domiciliëring van haar bankrekening zijn afgeschreven.

  Resultaat

  Enerzijds bevestigt de operator de terugbetaling van de bedragen die na opzegging van het contract van de rekening zijn afgeschreven. Anderzijds wordt klaagster verzocht de terugbetaling van de sinds 2016 afgeschreven bedragen te vorderen van de houder van het abonnement, zijnde haar ex-partner.

  Advies: In geval van opzegging is het de verantwoordelijkheid van de abonnee, als voorzichtig en redelijk persoon, om eventuele domiciliëringen te deactiveren. Het is ook de verantwoordelijkheid van de abonnee om de verrichtingen op zijn bankrekening te controleren en blijk te geven van zorgvuldigheid in geval van onregelmatigheden.

  De klager heeft in eerste instantie tevergeefs geprobeerd zijn telecomabonnement op te zeggen

  Omschrijving van het geschil

  De klager heeft in eerste instantie tevergeefs geprobeerd zijn telecomabonnement op te zeggen. De klager heeft vervolgens geprobeerd zijn abonnement op te zeggen via het onlineplatform van de operator, maar dat werkte niet. Ten tweede betwist de klager de facturatie na deze pogingen tot opzegging.

  Resultaat

  De operator heeft de foutieve facturen geannuleerd en overeenkomstige creditnota’s opgesteld.

  Advies: Eindgebruikers en abonnees moeten eraan worden herinnerd dat opzegging van hun abonnement schriftelijk moet gebeuren. Voorts is het aan de operatoren om ervoor te zorgen dat de verschillende elektronische kanalen die ter beschikking van de abonnees worden gesteld, goed functioneren.

  De klaagster heeft haar prepaidkaart via de site van de operator herladen

  Omschrijving van het geschil

  Op 28.05.2021 heeft de klaagster haar prepaidkaart via de site van de operator herladen (15 euro). Het betaalde bedrag werd echter niet op haar prepaidkaart opgeladen.

  Resultaat

  Er werd 15 euro belkrediet aan haar telefoonnummer toegevoegd.

  De klager betwist de kosten die worden aangerekend voor diensten van derden

  Omschrijving van het geschil

  De klager betwist de kosten die worden aangerekend voor diensten van derden (online games).

  Resultaat

  De operator bevestigt dat de service provider niet conform de toepasselijke richtlijnen heeft gehandeld. Bijgevolg wordt een creditnota van 4,99 euro in mindering gebracht op de volgende factuur van de klager.

  Advies: De operatoren zouden de abonnees moeten informeren over de mogelijkheid om diensten van derden kosteloos te blokkeren.

  Ombudsdienst Telecommunicatie - Voorbeelden

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2022