Table of Contents

  Website: 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Wat is het Europese ODR-platform?

  ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

  Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebeurt via het internet. Lange en dure rechtszaken kunnen zo vermeden worden en het vertrouwen van de Europese consument om ook buiten de eigen landsgrenzen te shoppen wordt versterkt.

  Voor welke problemen?

  Het ODR-platform heeft betrekking op:

  • Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce.

  Voorbeeld ter duiding:

  • Ik koop als Belg een laptop van een webshop uit Frankrijk, maar de laptop vertoont enkele defecten. De verkoper helpt me niet, dus beslis ik om via het Europese ODR-platform tot een buitengerechtelijke oplossing proberen te komen.

  Kosten

  De kosten zijn vrij te bepalen door de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstanties die gekwalificeerd zijn om op te treden. Kwalificatie kan echter pas bekomen worden als de instantie de kosten, indien ze kosten zou aanrekenen, gering houdt. De FOD Economie is verantwoordelijk voor de toekenning van en controle op de kwalificatie.

  De webpagina Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen bevat meer informatie over de zogenoemde kwalificatie.

  Talen

  Talen waarin de onlinegeschillenbeslechting kan worden gevoerd:

  • Alle Europese talen kunnen aangewend worden.

  Territoriale bevoegdheid

  • Het Europese platform is gericht op geschillen binnen Europa voortvloeiend uit e-commerce;
  • Het Belgische platform Belmed is gericht op geschillen tussen Europese consumenten en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven ondernemingen of tussen ondernemingen onderling. Indien de verkoper niet ingeschreven is in de Belgische KBO kan Belmed weinig betekenen. Belmed is tevens van toepassing op alle commerciële geschillen, ongeacht of ze voortvloeien uit e-commerce of niet.

  Toegangsvoorwaarden

  Het Europese ODR-platform is enkel van toepassing op geschillen voortvloeiend uit e-commerce tussen consumenten en ondernemingen. 

  Hoe werkt het?

  • Dit hangt af van het procedurereglement van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie welke gekozen werd om te helpen bij het geschil.
  • De procedures van deze instanties moeten op een transparante wijze gecommuniceerd worden.

  ODR-contactpunt

  De ODR-contactpunten zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen die verband houden met via het ODR-platform ingediende klachten. Voor België is dit contactpunt het Europees Centrum voor de Consument (ECC):

  Hollandstraat 13

  1060 Brussel

  +32 2 892 37 12
  odr@eccbelgium.be

  Formulier

  U maakt gebruik van het standaardformulier.

  Laatst bijgewerkt
  6 mei 2020