Table of Contents

  Contactgegevens: https://www.fbc-cfm.be/nl/bemiddeling

  Kenmerken

  • “Erkend” wil zeggen dat officieel werd vastgesteld dat de bemiddelaar voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria

  Dit hoeft evenwel niet te betekenen dat een niet-erkend bemiddelaar minder bekwaam is of dat men verplicht is een beroep te doen op een erkend bemiddelaar.

  • De erkenning werd voorzien in de wet van 21.02.2005
  • Dankzij de erkenning is het mogelijk een bemiddelingsakkoord te laten homologeren, d.w.z. het te laten erkennen door een vrederechter (wat niet het geval is indien beroep gedaan wordt op een niet-erkend bemiddelaar). Het akkoord heeft dan dezelfde juridische waarde als een vonnis en wordt bindend. Opnieuw geldt dat deze stap niet verplicht is. Homologatie kan overbodig zijn wanneer de partijen zonder problemen uitvoeren wat beslist werd.
  • U kan een erkend bemiddelaar opzoeken via de volgende link: https://www.fbc-cfm.be/nl/bemiddeling

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Er bestaan vier soorten erkende bemiddelaars:

  • zij die optreden bij handelsgeschillen(zoals op dit platform) en geschillen m.b.t. burgerlijke zaken;
  • zij die optreden bij geschillen die verband houden met sociale zaken (vb.: een probleem met uw werkgever);
  • zij die optreden bij geschillen m.b.t. familiale zaken (vb.: echtscheidingsprobleem met verdeling van goederen, …);
  • zij die twee of drie van bovenstaande categorieën behandelen.

  Kosten

  Er moet altijd een vergoeding betaald worden die verschilt van bemiddelaar tot bemiddelaar. De wet bepaalt dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de berekeningswijze en het tarief van de bemiddelaar moeten bepalen, alsook de betalingsmodaliteiten.

  Hoe werkt het?

  Over het algemeen volstaat het contact op te nemen met de bemiddelaar. Het is dan zijn taak om de partijen in conflict een bemiddelingsovereenkomst voor te leggen en deze te laten ondertekenen voor akkoord. Door de ondertekening van deze overeenkomst wordt de bemiddelingsopdracht officieel aan de bemiddelaar toevertrouwd. Mislukt een bemiddelingspoging, dan kunnen de partijen nog altijd een arbitrageprocedure starten of naar de rechtbank gaan.

  Reglement

  Er bestaat geen specifieke procedure die moet gerespecteerd worden.

  Laatst bijgewerkt
  10 november 2023