De lijst hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste teksten betreffende buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Het is geen limitatieve lijst van de bestaande voorschriften ter zake.

Wetten, besluiten en aanbevelingen

1. België

Algemeen

Specifiek

2. Europese Unie

3. Andere internationale instanties

OECD Recommendation on Consumer Dispute Resolution and Redress, OESO 2007

Laatst bijgewerkt
21 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

    Artificiële Intelligentie - Steun van de Belgische ministers van Digitale Agenda