Table of Contents

    Door te klikken op "vind een expert" zal u voor uw geschil een of meerdere partners vinden met wie Belmed een partnership is aangegaan. Zij voldoen hetzij aan de voorwaarden van Boek XVI van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 16 februari 2015 (gekwalificeerde entiteit) hetzij aan de voorwaarden van de wet van 21 februari 2005 betreffende bemiddeling en het verkrijgen van de goedkeuring van de Federale Bemiddelingscommissie (erkende bemiddelaar).

    Zij kunnen u helpen uw handelsgeschil (b2b) of consumentengeschil (b2c) op te lossen.

    Vind een expert

    Laatst bijgewerkt
    11 juli 2022