Table of Contents

  Hieronder staan voorbeelden van overeenkomsten verkregen door de Geschillencommissie Meubelen.

  Vlekken op een salon

  Omschrijving van het geschil

  Mevr. en dhr. X  worden in een meubeltoonzaal verliefd op een 3-2 zits bankstel van een bekende salonfabrikant. Vier maanden na de levering zien de klanten plots dat er vlekken verschijnen op bepaalde plaatsen.  De meubelhandelaar laat het salon ophalen, levert een evenwaardig vervangsalon en doet de nodige herstellingen (bijkleuring) na overleg met de leverancier.  Enkele dagen later wordt het salon opnieuw geleverd maar de klanten weigeren het in ontvangst te nemen.  Ze hadden een nieuw salon verwacht. De handelaar weigert evenwel een nieuw salon te leveren: hij stelt dat de verkleuring vakkundig is weggewerkt en dat de voorgestelde oplossing afdoende eis. De geschillencommissie komt ter plaatse, samen met de klanten en de handelaar. Het salon wordt grondig bekeken.  De handelaar beweert alles in het werk te hebben gesteld om de klanten tevreden te stellen. Verder eist hij 250 euro voor het gebruik van het vervangsalon, dat al veel langer bij de klanten staat dan bedoeld.  

  Conclusie

  De geschillencommissie volgt de redenering van de handelaar. Ze oordeelt dat het salon vakkundig is bijgewerkt en geen enkel spoor van verkleuring meer vertoont. Ze weigert evenwel de door  de handelaar gevraagde vergoeding van 250 euro voor het ongewoon lang gebruik van een vervangsalon. 

  Matras voldoet niet

  Omschrijving van het geschil

  Mevrouw Y  wendt zich tot een gespecialiseerde meubelzaak voor een nieuwe matras en lattenbodem. Ze maakt de verkoper duidelijk dat ze een specifieke medische matras nodig heeft wegens haar rugproblemen (prothese) . De verkoper raadt haar zijn naar eigen zeggen meest gepaste model aan. Ze gaat in op zijn voorstel.  De eerste nacht op de nieuwe matras is een nachtmerrie.  Ze beslist toch nog enkele dagen  te wachten om te zien of de situatie verbetert. Dit gebeurt helaas niet waarna ze de verkoper aanschrijft om de vervanging van de matras te vragen aangezien hij niet aan haar verwachtingen voldoet.  De verkoper weigert om hygiënische redenen en betwist een niet-gepaste matras te hebben verkocht. Mevr. Y richt zich tot de Geschillencommissie Meubelen met de vraag om de koopovereenkomst te ontbinden. Tevens verlangt ze  een schadevergoeding van 750 euro voor genotsderving en administratieve kosten.

  Conclusie

  De Geschillencommissie Meubelen stelt vast dat Mevr. Y haar noden duidelijk gepreciseerd had, wat de verkoper niet ontkent. Bovendien heeft ze het probleem snel gesignaleerd (enkele dagen na levering).

  Wanneer een verkoper de bijzondere wens heeft aanvaard die een kandidaat-koper heeft geformuleerd, is hij verplicht om een goed te leveren dat daaraan voldoet. Daarom heeft de verkoper de matras moeten terugnemen en de kostprijs ervan moeten terugstorten.

  Wat werd besteld?

  Omschrijving van het geschil

  De heer Z beslist om de uitnodiging van een meubelzaak te aanvaarden voor een bezoek op zondag.  Hij wordt er verwelkomd door een gladde verkoper die hem uitzonderlijke kortingen voorspiegelt. Als de heer Z. op deze dag een salon bestelt, mag hij, aldus de verkoper, later nog van model, kleur en samenstelling veranderen. De heer Z. aanvaardt en ondertekent een bestelbon voor een salon te leveren binnen negen maanden. Hij betaalt een voorschot van 900 euro, op een totaal van 2500 euro. Op de bestelbon wordt vermeld: "mogelijkheid tot wijziging kleur, model, en samenstelling".  Twee dagen later ontdekt de heer Z  identieke salons aan een lagere prijs en wil hij zijn bestelling annuleren.  De verkoper antwoordt dat een koopovereenkomst niet zomaar eenzijdig kan worden verbroken. Hij stelt dat hij in dat geval het voorschot als schadevergoeding zal inhouden.  De klant is verbaasd en roept de hulp in van de Geschillencommissie Meubelen. De commissie stelt vast dat de heer Z een bestelbon heeft ondertekend. De vraag is of daardoor ook een koop werd gesloten.

  Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt een koop gesloten wanneer de partijen het eens zijn over de zaak en over de prijs. Aangezien het model, de samenstelling en de kleur nog konden worden gewijzigd én de levering pas over 9 maanden was gepland, oordeelt de commissie dat er nog geen akkoord was over een bepaalde zaak.

  Conclusie

  Er werd dus geen koopovereenkomst gesloten,  waardoor er  geen voorschot moest worden betaald. De Geschillencommissie beslist daarom dat de verkoper het voorschot moet terugbetalen aan de heer Z.  

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018