Table of Contents

  Hieronder staan voorbeelden van overeenkomsten verkregen door de Verzoeningscommissie Bouw  

  Omschrijving van het geschil

  In maart 2009 klaagden de eigenaars van een nieuwbouw over zwaar vocht in hun woning, in het bijzonder zware condensatie zowel op de beglazing als op de wanden en zelfs platsvorming op de vloeren. Tevens verscheen schimmel op kleren, beddengoed, enz. Bij metingen door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) werd een vochtpercentage van 90% gemeten bij een buitentemperatuur van 10 tot 12°.

  Toen werd een beroep gedaan op de tussenkomst van een landmeter-schatter die ook als expert optrad. Hij adviseerde om het gebouw gedurende enkele maanden te laten "uitwaaien" of "droog te stoken". Hij meende dat de vochtigheid niets te maken had met de zwarte gevelsteen, die weliswaar niet geschikt is omdat die te veel vocht opslaat. De oorzaak ligt bij de leefwijze van de bewoners, die te weinig verluchten en verwarmen.

  Blijkbaar was het probleem nooit verholpen en werd de bouwfirma op 16 januari 2012 door de eigenaars als volgt aangeschreven :

  "Geachte,

  Met dit schrijven willen wij u definitief in gebreke stellen. Na verschillende pogingen zijn alle vastgestelde problemen (zie weigering definitieve oplevering) nog steeds niet allemaal opgelost.

  Elk jaar in de winterperiode bij hevig, langdurig regenweer en wind komen er telkens insijpelingen voor (zie foto's in de bijlage, genomen na hevige regenval begin dit jaar - 09/01) boven het keukenraam (aan de aansluiting van de muur van het dakterras aan de achtergevel), en onder het venster aan het trapbordes in de voorgevel (zie foto's in de bijlage).

  Bij deze herhalen wij ook nogmaals de mankementen aan onze woning die wij al in vorige schrijvens toevoegden :

  • de condensatie op de ramen in koude periodes;
  • blijvende vochtinsijpeling in de kelder;
  • de uitbloeiingen in de achtergevel, na de siliconisatie die deze gevel waterdicht moest maken;
  • blijvende vochtinsijpeling onder en rond de garagepoort;
  • vochtinsijpeling bij hevige regen aan lang horizontaal smal raam living;
  • verfspatten op steunpilaren carport (ingevolge aanpassingswerken).

  Ons inziens hebben wij al meer dan voldoende geduld gehad, zodat wij als er aan dit schrijven geen gevolg wordt gegeven, ons dossier moeten doorgeven aan onze raadsman."

  Verzoeningsprocedure

  In de aannemingsovereenkomst die de partijen op 9 april 2005 hadden afgesloten, staat onder artikel 10 het volgende beding :

  "De opdrachtgever verklaart zich akkoord om ingeval er een bouwconflict zou ontstaan welke (sic) niet onderling kan opgelost worden (sic), alvorens eerst naar de rechtbank te stappen, eerst beroep (sic) te doen op de verzoeningscommissie van Bouwunie (voorheen Nacebo) en Test-Aankoop. De aannemer verklaart zich te zullen schikken naar de beslissing van deze commissie".

  Op 5 maart 2012 schrijven de eigenaars van de woning de Verzoeningscommissie Bouw (afgekort : VCB) aan, met de vraag of zij hun geschil kunnen inleiden. Zij dienen het "klachtenformulier" (dat kan worden gedownload van de website van de VCB) in en melden als voorwerp van de klacht : "waterinsijpelingen boven keukenraam en in traphal naar kelder".

  Op 15 maart 2012, het klachtenformulier doorgestuurd aan de bouwfirma E&B, die wordt verzocht om haar verweer te formuleren in het vragenformulier dat haar werd bezorgd.

  Na ontvangst van het vragenformulier nodigt de Commissie op 27 maart 2012 beide partijnen uit om te verschijnen op de zitting van 19 april 2012.

  Op de zitting van 19 april 2012 werd deskundige D. aangesteld met als opdracht de vochtproblemen te onderzoeken, advies te geven over de vraag of de aannemer of architect geen fouetn hebben begaan, de herstellingswerken te beschrijven en de kostprijs ervan te ramen, de eventuele genotsderving te berekenen en uiteraard de verzoening te bewerkstellingen.

  Verzoening

  Op 16 mei 2012 kwam de deskundige samen met de partijen en werd een verzoening bereikt.

  De deskundige stelde een PV van Verzoening op waarin het volgende akkoord werd bereikt :

  Partij E&D doet de volgende werken :

  1. Slaapkamer verdieping (ouders) : er is een vochtvlek (capillair vocht) boven het parket. De aannemer neemt de pleisterwand weg samen met de isolatie en doet de nodige herstellingen onder toezicht van de architect.

  2. Keuken : de buitengevel wordt opengemaakt voor de controle van de vochtwering aansluitend met de terrasmuur - de nodige herstellingen worden gedaan - de architect volgt de werkzaamheden.

  3. Voorgevel - keldertrap : voor de gevel moet de grond weggenomen worden en moet de waterdichtheid in de overgang tussen betonmuur en de opzet betonsteen hersteld worden onder toezicht van de architect.

  4. Condens ramen : er is een koudebrug in de raamprofielen. De ramen worden rondom met PUR opgespoten in de spouw; langs de regenkant moet de muur gesiliconiseerd worden.

  5. De herstellingen gebeuren nog voor het bouwverlof.

  Kosten

  200 euro + btw betaald door elke partij.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018