Table of Contents

  Adres:

  Hoogstraat 139
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 504 97 86
  Fax: +32 2 504 97 84
  E-mail: emmanuelle.salvatori@just.fgov.be
  Website: http://www.bouwverzoening.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk technisch geschil bij de bouw of renovatie van een woning (dakbedekking, vocht, isolatie en ventilatie, centrale verwarming, vloerbedekking, raamwerk, veranda, trap, …).

  Kosten

  Samenvatting van de verschillende tarieven, steeds inclusief btw:

  1. eenvoudige expertise: 332,75 euro per partij
  2. complexe expertise:
   • erelonen eenvoudige expertise: 332,75 euro per partij;
   • uurloon vanaf start complexe procedure: 121 euro/uur te verdelen over alle partijen;
   • verplaatsingskosten: 1,21 euro/km te verdelen over alle partijen;
   • secretariaat: 42,35 euro/uur te verdelen over alle partijen.

  In geval van een mede-eigendom wordt een supplement van 121 euro gevraagd per mede-eigenaar die partij is, wat betekent dat in geval van een geschil tussen een VME en promotor m.b.t. de gemene delen, een som van 332,75 euro wordt aangerekend voor de eenvoudige procedure. Deze som wordt met 242 euro verhoogd indien er tevens twee mede-eigenaars klacht indienen m.b.t. hun privatieven.

  Voor een volledig uitgeschreven overzicht verwijzen we naar artikelen 27, 28 en 29 van het procedurereglement.

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Frans

  • Nederlands

  Verplichte voorwaarden

  • U hebt geprobeerd het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt;
  • U hebt het formulier “bevoegdheidsbeding” van de Commissie (aanvragen bij de Commissie of downloaden) ingevuld en ondertekend, ofwel bij de ondertekening van de aannemingscontracten, ofwel nadat het geschil is ontstaan.

  Hoe werkt het?

  De Commissie organiseert een zitting waarbij zij, op basis van het dossier en van de uiteenzetting van de partijen, de deskundige-verzoener aanstelt met de beste technische kennis betreffende het probleem in kwestie. De deskundige brengt vervolgens een bezoek ter plaatse en poogt de partijen bij dit eerste bezoek te verzoenen; slaagt hij daar niet in, dan stelt hij een technisch verslag op. Dat verslag is bindend voor de partijen. De geschillen worden normaal binnen maximaal zes maanden opgelost. Mislukt de verzoeningspoging, dan kunnen de partijen de zaak nog altijd bij een rechtbank aanhangig maken.

  Klachtenformulier

  Download het klachtenformulier (+ kopieën bijvoegen van alle nuttige documenten).

  Procedurereglement

  Download het procedurereglement.

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  27 april 2023