Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen.

    Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

    Laatst bijgewerkt
    5 maart 2018