Table of Contents

  Ombudspersonen en -diensten (soms ook “ombudsman” genoemd)

  • hebben ofwel een statuut dat over het algemeen geregeld is door een wet. Die wet bepaalt wat ze mogen doen, wat ze aan wie mogen vragen, … (bv. telecom, energie, postdiensten …).
  • of ze werden opgericht op sectorniveau (bv. notarissen, gerechtsdeurwaarders …)

  Ze proberen het probleem in der minne te regelen, op voorwaarde dat de partijen al een eerste poging hebben ondernomen om het geschil bij te leggen, zonder succes. Ze verzamelen informatie en brengen een advies uit.

  Die adviezen zijn niet bindend. Dat betekent dat de aangeklaagde onderneming niet verplicht is het advies te volgen. Doet ze dat niet, dan moet ze wel uitleggen waarom.

  Over het algemeen zijn er termijnen vastgesteld voor de procedure.

  Het is mogelijk dat het verloop van het geschil bevroren wordt (vbv. inningsprocedure) voor de periode waarin de ombudspersoon of -dienst zich over het probleem buigt. Die termijn mag een vooraf bepaald maximum niet overschrijden. Het is dus het beste zich op voorhand te informeren.

  Mislukt de tussenkomst van een ombudspersoon of -dienst, dan is het nog altijd mogelijk voor arbitrage te kiezen of naar de rechtbank te gaan.

  De diensten van een ombudspersoon of -dienst zijn gratis.

  Laatst bijgewerkt
  16 februari 2022