Table of Contents

  Adres:

  North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: www.consumentenombudsdienst.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  De Consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst en vervult de volgende drie opdrachten:

  • De consument informeren over de mogelijkheden die er zijn om een consumentengeschil buitengerechtelijk (in der minne) op te lossen;
  • Alle klachten van consumenten in ontvangst nemen en ze doorsturen naar de bevoegde dienst;
  • Zelf de klacht behandelen om tot een minnelijke schikking te komen wanneer geen enkele andere ombudsdienst u kan helpen.

  De Consumentenombudsdienst behandelt enkel consumentengeschillen, dit zijn alle geschillen tussen een consument en een onderneming met betrekking tot de uitvoering van een verkoop- of dienstenovereenkomst of tot het gebruik van een product.

  Kosten

  De Consumentenombudsdienst is volledig gratis.

  Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Duits
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  De Consumentenombudsdienst is bevoegd voor klachten tegen een onderneming die in België gevestigd is of die in België een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft.

  Toegangsvoorwaarden

  De aanvraag die aan de dienst wordt gericht, moet voldoen aan verschillende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  1. U moet vooraf geprobeerd hebben het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen;
  2. De aanvraag mag niet anoniem zijn en de onderneming moet duidelijk geïdentificeerd worden;
  3. De aanvraag mag niet verzonnen, tergend of lasterlijk zijn;
  4. De aanvraag mag niet het voorwerp zijn geweest van een rechtsvordering of van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij een andere gekwalificeerde entiteit;
  5. De aanvraag mag niet van dien aard zijn dat ze de effectieve werking van de Consumentenombudsdienst ernstig hindert.

  Hoe werkt het?

  De Consumentenombudsdienst zal proberen tot een minnelijke schikking te komen met de onderneming die bij het geschil betrokken is. Lukt dat niet, dan zal hij een niet-bindend advies formuleren.

  Wordt er geen succes geboekt, dan kunnen de partijen nog altijd naar de rechtbank stappen.

  Formulier

  Ofwel maakt u gebruik van het standaardformulier , ofwel dient u zelf schriftelijk een aanvraag in.

  Logo belmedBelmed-partner

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2019