Table of Contents

  Adres:
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Federale ombudsdienst Rechten van de patiënt
  Victor Hortaplein 40 bus 10
  1060 Brussel
  Tel.: +32 2 524 85 20
  E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be
  website: www.patientrights.be

  Voor welke problemen?

  U meent dat u niet correct werd behandeld op medisch vlak (wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) door een huisarts, een tandarts, een apotheker, een zelfstandig verpleegkundige, een zelfstandig kinesitherapeut, een adviserend geneesheer, een beroepsbeoefenaar in de gevangenis en sommige beroepsbeoefenaars in een rust- en verzorgingstehuis of rustoord.

  De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behandelt ook klachten over de wijze waarop de bemiddeling door de lokale ombudsfuncties (= ombudsmannen die verbonden zijn aan een ziekenhuisinstelling) heeft plaatsgevonden. Let op: hij is evenwel geen inhoudelijke beroepsinstantie voor klachten die werden behandeld door lokale ombudspersonen.

  Kosten

  Geen.

  Verplichte voorwaarden

  U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de andere partij op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.

  Hoe werkt het?

  De ombudsdienst probeert een minnelijke regeling te vinden voor het probleem van de patiënt, dat niet rechtstreeks met de betrokken arts of instelling kon worden geregeld.

  Formulier

  Er bestaat geen standaardformulier. Voeg kopieën bij van alle nuttige documenten.

  Reglement

  Er bestaat geen specifiek reglement dat de te volgen procedure bepaalt.

  Laatst bijgewerkt
  18 oktober 2023