Table of Contents

  Adres:

  Koning Albert II-laan 8 bus 6
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 211 10 60
  Fax: +32 2 211 10 69
  E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be
  Website: http://www.ombudsmanenergie.be/

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk probleem tussen een klant en een leverancier betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt (vb.: betwisting van een factuur, het niet-verkrijgen van een sociaal tarief, …).

  Kosten

  • Gratis

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Frans

  • Nederlands

  • Duits

  Verplichte voorwaarden

  • u moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de leverancier op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt;
  • uw geschil mag niet ouder zijn dan een jaar.

  Hoe werkt het?

  De ombudsman zal proberen een minnelijke en billijke regeling te vinden met de leverancier in kwestie. Lukt dat niet, dan zal hij een niet-bindend advies formuleren.

  Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt de invorderingsprocedure door het elektriciteits- of aardgasbedrijf opgeschort vanaf de indiening van de aanvraag bij de ombudsdienst totdat de ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of totdat een minnelijke schikking is bereikt.

  Mislukt de tussenkomst van de ombudsdienst, dan kunnen de partijen nog altijd voor arbitrage kiezen of naar de rechtbank stappen.

  Formulier

  Ofwel maakt u gebruik van het standaardformulier, ofwel dient u zelf schriftelijk een aanvraag in.

  Reglement

  Te respecteren procedurereglement.

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  21 mei 2024