Adres:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel

Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Website: http://www.ombudsfin.be

Een bemiddelingsaanvraag indienen
via Belmed

Voor welke problemen?

Elk probleem dat verband houdt met een bankdienst, een krediet, een belegging, vermogensbeheer, een belegging op de beurs.

Kosten

Gratis.

Talen

Talen van de procedure: FR, NL, DE of EN

Verplichte voorwaarden

  • u moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de andere partij te regelen, zonder daarbij succes te hebben geboekt;
  • de financiële instelling moet zijn aangesloten bij de BVB (Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen), de BVK (Beroepsvereniging van het krediet), de BVBL (Belgische Vereniging van Beursleden), de BEAMA (Belgische Vereninging van Asset Managers) - lijst van de kredietinstellingen;
  • het probleem mag geen betrekking hebben op een geschil over een commerciële beslissing (weigering om een krediet of een bepaald tarief toe te kennen, …) of over overmatige schuldenlast;
  • u moet handelen als particulier (natuurlijke persoon). Als professioneel (rechtspersoon) kunt u enkel een beroep doen op de dienst voor een geschil over een grensoverschrijdende betaling binnen de Europese Unie van maximaal 50.000 euro, professionele kredieten en afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties.

Hoe werkt het?

De bemiddelaar probeert een oplossing voor het probleem te vinden en formuleert een niet-bindend advies. Enkel wanneer het geschil betrekking heeft op een basisbankdienst (het openen van een rekening met de mogelijkheid geld op te nemen, betalingen en stortingen te doen) is het advies bindend. Mislukt de bemiddelingspoging, dan kunnen de partijen de zaak nog altijd bij een rechtbank aanhangig maken.

Formulier

Ofwel maakt u gebruik van het standaardformulier, ofwel dient u zelf schriftelijk een aanvraag in.

Reglement

U kunt het procedurereglement op de website raadplegen.

Belmed-partnerLogo-belmed.gif

Laatst bijgewerkt
21 mei 2024