Analyse van de inflatie op kwartaal– en jaarbasis - Prijzenobservatorium

Het Prijzenobservatorium analyseert elk kwartaal het verloop van de consumptieprijzen in België en vergelijkt dit met de inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland).

Er wordt speciale aandacht besteed aan de goederen en diensten die het meest bijdragen aan de inflatie of aan het inflatieverschil met de buurlanden:

  • de energieprijzen (met een indicator voor elektriciteit en gas),
  • de prijzen voor voeding (melkproducten, vlees, alcohol, tabak, …) en
  • de prijzen voor diensten (telecom, …).

Specifieke thema’s komen ook aan bod in deze verslagen.