Prijzen - Analyse van de prijzen: 2019 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2019 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2019 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd de taak van prijsobservatie en prijsanalyse toevertrouwd aan de FOD Economie voor rekening van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).

Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de drie grote productgroepen:

  • energiedragers,
  • levensmiddelen,
  • diensten en industriële, niet-energetische goederen.

In het tweede kwartaal 2019 daalde de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van de GICP, tot 1,7 % (2,0 % in het eerste kwartaal 2019). Die daling is vooral te wijten aan een daling van het prijsstijgingstempo voor energieproducten en bewerkte levensmiddelen, gekoppeld aan een daling van de prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen.

De totale inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is stabiel gebleven op 1,6 % in het tweede kwartaal 2019, maar blijft lager dan de totale Belgische inflatie. Het verschil is het gevolg van de hogere inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten in België, terwijl de inflatie voor levensmiddelen en energieproducten in België lager is.

In een focus wordt ingegaan op de consumptieprijzen voor vliegtuigtickets.


Op basis van de GICP, de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, blijkt dat de consumptieprijzen voor personenvervoer door de lucht (COICOP 07.3.3) tussen 2010 en 2018 sterk zijn toegenomen in België (+29,4 %). Ook in het tweede kwartaal 2019 is de inflatie voor deze categorie hoog uitgekomen (7,0 %).

In de focus wordt het prijsverloop voor vliegtuigtickets in België vergeleken met dat in de buurlanden en de eurozone. Vervolgens wordt gekeken naar de vraag naar vliegtuigtickets en de invloed daarvan op de prijs voor vliegtuigtickets. In een laatste deeltje komen twee marktinstrumenten aan bod die als doel hebben om de CO2-uitstoot van vliegverkeer te beperken. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de bestaande taksen in Europese landen.

Download de focus (PDF, 791.36 KB)

Laatst bijgewerkt
1 augustus 2019