Marktwerking in België: een horizontale screening van marktsectoren

Het Prijzenobservatorium publiceert elk jaar een uitgebreide stand van zaken over de mededinging van de verschillende markten voor goederen en diensten in België. Meer dan 600 sectoren van de Belgische economie (industrie en diensten) zijn geanalyseerd met het oog op het bepalen van zij die een verhoogd risico vertonen op een gebrek aan mededinging.en die vanaf dan een bijzondere aandacht vragen vanwege de openbare autoriteiten (met het oog op een betere monitoring van de markten). Een gebrek aan mededinging op een markt kan echter een invloed hebben op het prijsniveau en op het verloop van de consumptieprijzen alsook op het concurrentievermogen van de hele Belgische economie.

Het Prijzenobservatorium analyseert de sectoren van de Belgische economie rekening houdend met medere dimenties voor de mededinging, zoals bijvoorbeeld de concentratie, het verloop van de marktaandelen en de winstmarges van de bedrijven. Hiervoor werden gegevens van meer dan 500.000 ondernemingen gebruikt.

Deze screening wordt elk jaar uitgevoerd sinds 2014. Het methodologische referentiekader werd opgesteld in 2011 in het raam van het project AGORA - MMS Monitoring of Markets and Sectors.