De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Door onze prestaties te vergelijken met die van de drie aangrenzende economieën brengt de Boordtabel het concurrentievermogen van België in kaart. Het versterken van het concurrentievermogen is een belangrijke doelstelling voor een land om binnenlandse en exportmarktaandelen te verbeteren of op zijn minst te behouden. In dit referentiedocument geven een veertigtal indicatoren rond vier thema’s de resultaten en de voornaamste onderliggende factoren van het concurrentievermogen weer.

Samenvattende tabellen onderbouwen de analyse en geven de beste en de minder goede plaats weer op basis van de meest relevante statistieken.

Door aan te tonen waar de troeven en de tekortkomingen van België liggen, wil de FOD Economie bijdragen tot het evalueren en stimuleren van de belangrijkste structurele hervormingen van het economisch beleid.

Ontdek dit instrument dat zowel een economische, als een sociale en ecologische dimensie omvat. Het wordt jaarlijks bijgewerkt.

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2019

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - november 2016

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - juni 2016

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - november 2015

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - juni 2015

Abonnement

Wenst u op de hoogte te blijven van volgende uitgaven?

Inschrijven