Horizontale screening

Marktwerking in België: horizontale screening van marktsectoren (2020)

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

  De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen (met het oog op een betere monitoring van de markten).

  Iets minder dan 600 marktsectoren (industrie en diensten) van de Belgische economie werden over de periode 2014-2018 geanalyseerd. Uiteenlopende aspecten van de marktwerking, zoals de marktaandelen van bedrijven of de winstmarge, werden in aanmerking genomen.

  Het rapport omvat de resultaten van de versie 2020 van de screening. De verschillende sectoren die uit deze screening naar voor komen:

  • netwerkindustrieën,
  • voedingsmiddelen en drankenindustrie,
  • chemische industrie, raffinage en farmaceutische industrie,
  • vervaardiging van minerale producten,
  • metallurgie en producten van metaal ,
  • netwerkdiensten zoals telecommunicatie en vervoer,
  • groot- en kleinhandel,
  • verhuur,
  • diensten aan personen.

  In dit verslag is bijzondere aandacht besteed aan de financiële gezondheid van bedrijven die actief waren in de dienstensectoren vóór de Covid-19-crisis en aan de mate van economische afhankelijkheid van de Belgische industrieën ten opzichte van de internationale economie.

  Deel 4: financiële analyse van de marktdiensten in België: stand van zaken voor de coronacrisis (PDF, 1.05 MB)

  Het is de bedoeling de financiële situatie van de ondernemingen die actief zijn in de marktdiensten tijdens de periode voor de crisis te analyseren, om zo na te gaan in welke sectoren de ondernemingen reeds zwakke solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s vertoonden en derhalve een hoger risico op faillissementen lopen na een afname van hun activiteitenvolume.

  Deel 5: economische afhankelijkheid van de Belgische ondernemingen ten opzichte van het buitenland (PDF, 1.39 MB)

  Het doel van dit hoofdstuk bestaat erin de economische afhankelijkheid van de Belgische industriesectoren te analyseren. Het draagt bij aan de beschouwingen over hun veerkracht tegenover een internationale crisis. Als zich namelijk in het buitenland een probleem voordoet in een sterk (van het buitenland) afhankelijke sector, dan kan dat schadelijk zijn voor de bevoorrading en de marges van de ondernemingen, kan het de markwerking aantasten en kan het een opwaartse druk uitoefenen op de consumptieprijzen.

  De resultaten in dit rapport vormen geen definitief oordeel maar een eerste stap in de analyse.

  Deze screening wordt, sinds 2014, ieder jaar gerealiseerd. Het methodologische kader werd ontwikkeld in 2011 in het kader van het project AGORA - MMS Monitoring of Markets and Sectors.

  Laatst bijgewerkt
  5 juli 2021