Prijzenobservatorium

Opgericht in 2009 binnen de bevoegdheden van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, heeft het Prijzenobservatorium de opdracht om het (consumptie)prijsverloop te analyseren, evenals de prijsniveaus, de marktwerking en de marges.

De opdracht van het Prijzenobservatorium concentreert zich rond drie assen:

De verslagen van het Prijzenobservatorium worden gevalideerd door een Wetenschappelijk Comité, dat samengesteld is uit experten van onder andere de FOD Economie, de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld. De rapporten worden overgemaakt aan de minister van Economie en aan de Belgische Mededingingsautoriteit.

Recente publicaties: