Project AGORA-MMS

Aan de basis van het AGORA-MMS project (een gezamenlijke onderneming van de FOD Economie, de Hogeschool-Universiteit Brussel en de KULeuven, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid) lagen de volgende doelstellingen:

  • het uittekenen van een methodologisch kader om de werking van markten en sectoren op te volgen,
  • het ontwikkelen van indicatoren om verschillende aspecten van het functioneren van markten en sectoren te meten, 
  • het berekenen van deze indicatoren door gebruik te maken van het grote aanbod aan (micro-)gegevens waar de FOD Economie toegang toe heeft, en
  • het ontwerpen van een samengestelde indicator die het functioneren van markten en sectoren evalueert op basis van deze individuele indicatoren.

In juli 2011 liep het onderzoeksproject af en werden een aantal delivrables opgeleverd. In de softwareomgeving van de FOD Economie werd een databank ontwikkeld met zowel de waarden voor de 7 individuele indicatoren (kapitaalsintensiteit, het omroeren (churn), concentratie, importpenetratie, arbeidsproductiviteit, prijzen-kosten-marge en vluchtigheid (volatility) van marktaandelen) als de scores voor de samengestelde indicatoren en dit voor alle sectoren, gerangschikt volgens de NACE nomenclatuur op 2-, 3- en 4-digits niveau.

De eindproducten voor externe verspreiding bestaan uit een eindrapport (met bijlagen), een samenvatting en een excel-bestand met de waarden van de indicatoren en een aantal onderliggende variabelen voor de 7 individuele indicatoren. Om de vertrouwelijkheid van de microgegevens te waarborgen werden een aantal sectoren gehergroepeerd in de finale documenten.