Thematische en punctuele studies van het Prijzenobservatorium

Bepaalde specifieke onderwerpen worden door het Prijzenobservatorium meer in detail uitgewerkt. Deze studies gaan over verschillende thematieken in de Belgische economie, zoals over

  • de consumptieprijzen van brandstoffen (benzine, diesel),
  • de telecommarkt,
  • financiële diensten (consumentenkrediet),
  • de impact van de taxshift op de prijs voor tabak en alcohol,
  • de concurrentie op de markt voor professionele diensten of
  • diepgaande analyses van sectoren (zoals bijvoorbeeld over restaurants, de biersector, de melkkolom of de cinemasector).

Deze marktstudies werden dikwijls geïnitieerd op basis van vaststellingen van markante consumptieprijsevoluties in de publicaties over de inflatie of op basis van de resultaten uit de horizontale screening van sectoren.