Sectoraal concurrentievermogen

De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectoraal concurrentievermogen.

De sectoren worden geselecteerd op basis van de groei van de tewerkstelling en van de toegevoegde waarde van de Belgische sectoren, en hun verschil met de eurozone. Bovendien wordt er rekening gehouden met het belang van deze sectoren in de Belgische economie, hun exportprestaties en hun verwevenheid met andere sectoren.

De prestaties van het sectoraal concurrentievermogen worden gemeten aan de hand van de toegevoegde waarde, de omzet en enkele financiële ratio’s. Het sectoronderzoek brengt vervolgens de determinanten van dit concurrentievermogen onder in drie categorieën:

  • De vraag, met als determinanten de buitenlandse handel, de verwevenheid van sectoren en de afzetmarkt;
  • De middelen, bepaald door de factoren arbeid, kapitaal en onderzoek en ontwikkeling;
  • De omgeving, die bestaat uit de demografie van de ondernemingen, de marktwerking en de reglementering.

Een SWOT-analyse vat tenslotte de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek samen.