Prijzen - Analyse van de prijzen: 2014 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2014 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse  uit voor rekening van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR), zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009.
Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

• energiedragers,
• bewerkte levensmiddelen,
• niet-bewerkte levensmiddelen,
• diensten en ten slotte
• industriële, niet-energetische goederen.

In het tweede kwartaal 2014 daalde de totale inflatie lichtjes tot 0,8% (ten opzichte van 1,0% in het eerste kwartaal 2014) voornamelijk als gevolg van de meer uitgesproken prijsdaling van energieproducten (vooral onder impuls van de elektriciteitsprijzen waarvan de btw verlaagde van 21% naar 6%) en de negatieve inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen. De onderliggende inflatie nam in het tweede kwartaal 2014 toe (tot 1,9% tegenover 1,7% in het eerste kwartaal). De lichte terugval van de inflatie voor de niet-energetische industriële producten kon de stijging van de inflatie voor de diensten en de bewerkte levensmiddelen niet compenseren.

De totale inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) kwam dit kwartaal op hetzelfde niveau uit als in België, namelijk 0,8%. De belangrijke bijdrage van de energieproducten tot het inflatieverschil ten voordele van België werd volledig gecompenseerd door de hogere inflatie in België voor de diensten, de niet-energetische industriële goederen en de bewerkte levensmiddelen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018