Analyse van de prijzen

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2021 INR Jaarverslag

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Publicatiedatum

Table of Contents

  In 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, fors gestegen tot gemiddeld 3,2 % (0,4 % in 2020). In de loop van 2021 is de totale inflatie voortdurend gestegen van 0,8 % in het eerste kwartaal tot 6,4 % in het vierde kwartaal 2021. De kwartaalinflatie bereikte in het laatste kwartaal haar hoogste niveau sinds 1997, het jaar waarvoor de inflatie voor het eerst op basis van het GICP werd berekend. De hoge totale inflatie in 2021 wordt verklaard door de sterke stijging van de prijzen voor energieproducten, terwijl deze in 2020 sterk daalden.

  In een apart hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de recente opflakkering van de consumptieprijzen voor elektriciteit en aardgas in België, waarbij ook de vergelijking met de buurlanden werd gemaakt. Deze hoge inflatie is te verklaren door de bijzonder lage energieprijzen in 2020, maar ook door het economisch herstel en andere factoren die de groothandelsprijzen hebben opgedreven.

  Specifieke aandacht wordt ook besteed aan de toename van de grondstoffenprijzen voor levensmiddelen en de impact ervan op de stroomafwaartse sectoren.  In deze studie wordt in het bijzonder gefocust op het prijsverloop van de voedingsfilières waarvan de grondstoffenprijzen het meest toegenomen zijn. Het gaat om de graankolom, de zuivelkolom, de kolom voor oliën en deze voor koffie.

  Ten slotte is er nog een apart hoofdstuk over het verloop van de consumptieprijzen voor diensten en industriële goederen. Met de geleidelijke heropening van de economie, is de inflatie in 2021 voor beide productgroepen weer beginnen te stijgen en kwam ze in het vierde kwartaal 2021 zelfs uit boven de gemiddelde inflatie voor de periode 2015-2019. Er werd onderzocht voor welke producten de prijzen het meest gestegen zijn en wat hiervan de oorzaak is.

  Laatst bijgewerkt
  11 februari 2022