jaarverslag

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2019 INR Jaarverslag

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Christine Bruynoghe, Myrle Claessens, Maxim Dechamps, Mathias Ingelbrecht, Jean-Yves Jaucot, Nadine Mat, Céline Rigby, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Baelen, Etienne Verhaegen

Publicatiedatum

Table of Contents

  Voor de elfde keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen.

  Het jaarverslag werd als volgt gestructureerd:

  In het eerste deel van het jaarverslag focust het Prijzenobservatorium op de totale inflatie in België en het prijsstijgingstempo van de drie grote productgroepen:

  • energiedragers,
  • de bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen en ten slotte
  • de diensten en industriële, niet-energetische goederen.

  Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, die vervolgens wordt vergeleken met de inflatie voor die productgroep in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). Het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt volgens de Europese methodologie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. Eurostat publiceert maandelijks het GICP volgens de COICOP-classificatie. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van de nationale consumptieprijsindex (voor individuele bewegingen van bepaalde producten of diensten) of met andere statistieken van officiële instanties (Statbel, EC, IMF …).

  Deel I Downloaden (PDF, 1.82 MB)

  In het tweede deel van dit verslag heeft het Prijzenobservatorium de financiële prestaties van de distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas in België bestudeerd. De distributienettarieven vormen immers een belangrijk bestanddeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur voor de consument. In die analyse wordt onderzocht of er grote regionale verschillen bestaan op het vlak van de financiële prestaties van de distributienetbeheerders (DNB’s) en wordt er bekeken wat er met het resultaat na belastingen gebeurt.

  Deel II Downloaden (PDF, 901.57 KB)

  In het derde deel werd de marktwerking in de aardappelkolom geanalyseerd. Het gaat om een belangrijke economische sector in België. Bovendien werden in de horizontale screening enkele schakels uit deze filière naar voren geschoven omwille van een groter gevaar voor minder goede marktwerking.

  Deel III Downloaden (PDF, 1.74 MB)

  In het vierde en laatste deel komt een analyse aan bod over de marktwerking van de vastgoedmakelaars in België. Volgens de Europese Commissie is de graad van reglementering voor vastgoedmakelaars in België relatief hoog, en zou dat een belemmering kunnen zijn voor de goede marktwerking. In de analyse worden

  • de graad voor reglementering,
  • de marktkarakteristieken en
  • de economische prestaties van de sector

  vergeleken met die in onze voornaamste buurlanden.

  Deel IV Downloaden (PDF, 2.28 MB)

  Conform het bestek dat de modaliteiten bepaalt van de wijze waarop de aan het INR geassocieerde instellingen hun opdrachten zullen uitvoeren, werd dit jaarverslag begin maart goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en werd het gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité.

  Laatst bijgewerkt
  27 april 2020