Prijzen - Analyse van de prijzen: 2018 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2018 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

Table of Contents

  In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2018 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse toevertrouwd aan de FOD Economie voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

  Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

  • energiedragers,

  • bewerkte levensmiddelen,

  • niet-bewerkte levensmiddelen,

  • diensten en ten slotte

  • industriële, niet-energetische goederen.


  In het tweede kwartaal 2018 nam de totale inflatie in België toe, gemeten aan de hand van het GICP, tot ge-middeld 2,2 % (ten opzichte van 1,6 % in het eerste kwartaal 2018). Deze toename van de totale inflatie tussen het eerste en het tweede kwartaal is voornamelijk te wijten aan de stijging van de inflatie voor energieproducten en, maar in veel mindere mate, van de niet-bewerkte levensmiddelen. Daar de inflatie voor diensten en bewerkte levensmiddelen stabiel bleef, zorgde de inflatiedaling voor de niet-energetische industriële goederen voor een lichte afname van de onderliggende inflatie in het tweede kwartaal 2018 (1,6 %).

  De totale inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is toegenomen tot 1,9 % in het tweede kwartaal 2018, maar blijft dus lager dan die van België. Het verschil is vooral te wijten aan een hogere inflatie voor bewerkte levensmiddelen, energie en niet-energetische industriële goederen. De onderliggende inflatie is gemiddeld gelijk gebleven in de buurlanden (1,4 %).

  Laatst bijgewerkt
  30 juli 2018