Observatorium voor de farmaceutische industrie

Table of Contents

  België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Ze zorgt voor veel werkgelegenheid (26.000 werknemers) en aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (bij benadering 3,6 miljard euro in 2018). Daarnaast zijn geneesmiddelen en farmaceutische technologie een van de belangrijkste exportproducten van België. Ze zijn goed voor ongeveer 10 % van de export.

  Om de leidende rol van België te behouden moet de concurrentiepositie van de farmaceutische industrie worden gemonitord en moeten we onderzoeken hoe we ze kunnen behouden of verder versterken. Dat was precies de motivatie van de regering om een permanent nationaal “Observatorium voor de farmaceutische industrie” (OFI) op te richten (bij koninklijk besluit van 25 mei 2018).

  De opdracht van het Observatorium voor de farmaceutische industrie is om de Belgische farmaceutische sector te analyseren en te evalueren en aanbevelingen te formuleren over de concurrentiepositie van de sector.

  Het OFI bestaat uit zestien leden benoemd door de minister bevoegd voor Economie. Ze komen uit de farmaceutische sector, federale overheidsinstellingen en de academische wereld.

  Het secretariaat van het OFI wordt door de minister bevoegd voor Economie aangeduid uit de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Het Observatorium voor de farmaceutische industrie heeft zijn eerste anlaysecyclus afgesloten in juni 2019 met de publicatie van een verkennend onderzoek en aanbevelingen over het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie.

  Contact

  Voor bijkomende informatie over het Observatorium voor de farmaceutische industrie, kunt u contact opnemen met:

  Kris Van den Berghe
  Secretaris OFI-OIP

   OFI.OIP@economie.fgov.be

  Tel. +32 2 277 93 06