Observatorium voor de farmaceutische industrie

Table of Contents

  België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Om de leidende rol van België te behouden moet de concurrentiepositie van de farmaceutische industrie worden gemonitord en moeten we onderzoeken hoe we ze kunnen behouden of verder versterken. Dat was precies de motivatie van de regering om een permanent nationaal “Observatorium voor de farmaceutische industrie” (OFI) op te richten (bij koninklijk besluit van 25 mei 2018).

  De opdracht van het Observatorium voor de farmaceutische industrie is om de Belgische farmaceutische sector te analyseren en te evalueren en aanbevelingen te formuleren over de concurrentiepositie van de sector.

  Samenstelling van het Observatorium voor de farmaceutische industrie

  Het OFI bestaat uit zestien leden benoemd door de minister bevoegd voor Economie. Ze komen uit de farmaceutische sector, federale overheidsinstellingen en de academische wereld.

  De ledeen van het secretariaat van het OFI worden door de minister van Economie benoemd uit de personeelsleden van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Analyse van het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie 

  Het Observatorium voor de farmaceutische industrie heeft zijn eerste analysecyclus afgesloten in juni 2019 met de publicatie van een verkennend onderzoek en aanbevelingen over het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie.

  Het Observatorium startte zijn tweede analysecyclus in maart 2022, onder het voorzitterschap van Sonja Willems. 

  In deze laatste analyse richtte het OFI zich op het thema “talent”, een sleutelfactor voor het hele Belgische biofarmaceutische ecosysteem. Daarmee komt die analyse tegemoet aan een van de bevindingen van het eerst verkennend onderzoek: de analyse voortzetten van de specifieke personeelsbehoeften van de biofarmaceutische sector en de initiatieven die moeten worden genomen om proactief op die behoeften in te spelen. Bovendien is het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent een van de belangrijkste aanbevelingen van het strategische project voor de sector dat de eerste minister in 2021 heeft gelanceerd.

  Verkennend onderzoek en aanbevelingen rond de talentnoden van de farmaceutische industrie - februari 2023

  Contact

  Voor bijkomende informatie over het Observatorium voor de farmaceutische industrie, kunt u contact opnemen met:

  Gilles Goossens
  Secretaris OFI-OIP

   OFI.OIP@economie.fgov.be

  Tel. +32 2 277 79 67