Kwartaalverslag prijzenobservatorium

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2018 INR kwartaalverslag 1

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

Table of Contents

  In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2018 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse toevertrouwd aan de FOD Economie voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

  Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

  • energiedragers,

  • bewerkte levensmiddelen,

  • niet-bewerkte levensmiddelen,

  • diensten en ten slotte

  • industriële, niet-energetische goederen.

  In het eerste kwartaal 2018 daalde de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het GICP, lichtjes tot gemiddeld 1,6 % (ten opzichte van 2,0 % in het vierde kwartaal 2017). Deze daling van de inflatie wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het prijsstijgingstempo voor energieproducten en diensten. Ondanks een daling van de diensteninflatie steeg de onderliggende inflatie lichtjes in de beschouwde periode en kwam uit op gemiddeld 1,7 %, omwille van de stijging van de inflatie voor bewerkte levensmiddelen en niet-energetische industriële goederen.

  De totale inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) is gestabiliseerd op 1,4 % in het eerste kwartaal 2018, maar blijft dus lager dan die van België. Het verschil is vooral te wijten aan een hogere inflatie voor bewerkte levensmiddelen en niet-energetische industriële goederen. Net zoals in België is de onderliggende inflatie gemiddeld in de buurlanden in het beschouwde kwartaal licht versneld en bedraagt 1,4 %.

  Laatst bijgewerkt
  7 mei 2018