Analyse van de prijzen

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2021 INR kwartaalverslag 1

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Publicatiedatum

De totale inflatie in België stijgt, maar blijft toch laag

In het eerste kwartaal 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van de geharmoniseerde consumptieprijsindex, gestegen en bedroeg 0,8 % (0,3 % in het vierde kwartaal 2020). Dit niveau van totale inflatie blijft onder de gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) berekend over de afgelopen vijf jaar (1,6 % in de periode 2015-2020).

Laatst bijgewerkt
7 mei 2021