Prijzen - Analyse van de prijzen: 2012 INR Jaarverslag

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2012 INR Jaarverslag

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

Table of Contents

    In 2012 bedroeg de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van de GICP, gemiddeld 2,6 %, tegenover nog 3,5 % het jaar voordien. Anders dan in 2010 en 2011, kwam de grootste bijdrage tot de totale inflatie dit jaar niet van de energetische producten (0,7 procentpunt in 2012 tegenover 1,9 procentpunt in 2011) maar van de productgroep diensten (1,0 procentpunt in 2012 tegenover 0,9 procentpunt in 2011).

    De onderliggende inflatie, daarentegen, versnelde met 0,1 procentpunt, tot gemiddeld 2,0 % in 2012. Terwijl er voor diensten gemiddeld hogere prijsstijgingen waren dan het jaar ervoor, stabiliseerde het inflatiecijfer zich voor de bewerkte levensmiddelen en vertraagde het iets voor de niet-energetische industriële goederen.

    Ook in onze voornaamste buurlanden lag het prijsstijgingstempo van de totale inflatie in 2012 gemiddeld lager dan in 2011 (2,4 % in 2011 naar 2,2 % in 2012), maar de vertraging is minder uitgesproken dan in België. Voor het eerst sinds 2007 zijn het niet zozeer de energetische producten die het inflatieverschil verklaren tussen België en zijn buurlanden, maar wel de diensten. Enkel voor de niet-bewerkte levensmiddelen en de niet-energetische industriële goederen stegen de consumptieprijzen in 2012 trager in België dan in de buurlanden.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018